KATALÓG SLOVENSKA - ŠPECIALIZOVANÁ ČASŤ 1993

2.1.  Slovenský štátny znak

2 CHZ

Vychýlený perforačný otvor medzi ZP 15-16, dvojica známok
20,-
10,-

2 DCH

ZP 2/23
Vodorovná čierna čiarka nad ľavým horným ramenom kríža
30,-
20,-

2 VCH

Makulatúrne tlače (vynechané farby, posuny farieb a zúbkovania)
300,-
100,-

31.1. Ružomberok

3 DCH

ZP 1/85
Vodorovná sivomodrá čiarka vpravo od písmena N nápisu SLOVENSKO
35,-
10,-

3 DCH

ZP 2/5
Vodorovná sivomodrá čiarka medzi písmenami LO nápisu SLOVENSKO
40,-
10,-

3 DCH

ZP 2/17
Krivá sivomodrá čiarka vpravo od kostola
35,-
10,-

3 DCH

ZP 2/87
Oranžovočervený bod nad znakom mesta
35,-
10,-

3 VCH

Vynechaná hĺbkotlačová farba (bez nominálnej hodnoty)
4000,-
-,-

31.1.  Košice

4 DCH

ZP 1/26
Tenká zvislá fialovomodrá čiarka vľavo dole pri hodnotovom údaji
40,-
15,-

4 DCH

ZP 2/71
Zvislá fialovomodrá čiarka vpravo od stromu
50,-
15,-

2.3. Prezident Slovenskej republiky

5 DCH

ZP 1/40
Zvislá sivomodrá čiarka nad písmenami NS nápisu SLOVENSKO
25,-
8,-

5 VCH

Nedotlač pravej časti známky v časti nákladu
-,-
-,-

11.3. Svätý Ján Nepomucký

6 CHZ

V archu boli použité 6 väčšie prforačné otvory. Dvojica známok
50,-
20,-

6 DCH

ZP 1/49
Tmavomodrá škvrna na hornom okraji nad ľavým horným rohom známky
40,-
20,-

14.5. Ochrana prírody

9 DCH

ZP 2/28
Vodorovná čierna čiarka vľavo dole od slova "prírodu"
60,-
25,-

22.6. 1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda

14 CHZ

V archu boli použité 6 väčšie prforačné otvory. Dvojica známok
50,-
20,-

14 DCH

ZP 1/29
Nerovný pravý zelený okraj známky
40,-
20,-

22.6. 150 rokov od uzákonenia slovenčiny

15 CHZ

V archu boli použité 6 väčšie prforačné otvory. Dvojica známok
40,-
15,-

15 DCH

ZP 1/9
Zvislá modrá čiarka medzi písmenami NS nápisu SLOVENSKO
30,-
15,-

15 DCH

ZP 1/10
Zvislá čierna čiarka vľavo od písmena N nápisu SLOVENSKO
30,-
15,-

15 DCH

ZP 1/50
Poškodené písmeno V nápisu SLOVENSKO
40,-
20,-

14 DCH

ZP 2/45
Tmavozelená škvrna v prvom písmene S nápisu SLOVENSKO
30,-
15,-

8.7. Dubnica nad Váhom

16 CHZ

Vychýlený perforačný otvor v okraji vľavo od ZP 21-31, dvojica známok
100,-
60,-

16 DCH

ZP 2/16
Krátka oblukovitá čierna čiarka v hodnotovej číslici 1
15,-
5,-

16 VCH

Posun modrej hĺbkotlačovej farby
100,-
20,-

24.9. Zvolen

18 DCH

ZP 2/91
Neúplná kresba červenej farby v ľavej časti mestského znaku
120,-
30,-

3.11. Prezident Slovenskej republiky

19 DCH

ZP 1/5
Šikmá karmínová čiara cez písmená LO nápisu SLOVENSKO
200,-
70,-

19 DCH

ZP 1/72
Šikmo zrezaný pravý okraj hodnotovej číslice 3
50,-
10,-

19 DCH

ZP 2/81
Zvisle zrezaný pravý okraj hodnotovej číslice 3
50,-
10,-

19 VCHa

Vynechaná hĺbkotlačová farba, bez nominálnej hodnoty
4 500,-
4 000,-

19 VCHb

Čiastočne vynechaná hĺbkotlačová farba, neúplná tlač
-,-
-,-

19 VCHc

Nedotlač šrafovania tváre
100,-
40,-

19 VCHd

Veľky posun hĺbkotlače 3
300,-
200,-

19 VCHe

Posun hĺbkotlače 3 cez rámček
500,-
400,-

19 VCHf

Menší posun hĺbkotlače 3
80,-
20,-

12.11. Gabčíkovo

20 DCH

ZP 1/23
Nerovný okraj zelenej farby v pravom hornom rohu známky
60,-
25,-

20 DCH

ZP 2/10
Červený bod nad písmenami OVO nápisu GABČÍKOVO, známka s kupónom
50,-
25,-

31.12. Bratislava

25 DCH

ZP 1/16
Oranžová škvrna pod prostrednou vežou hradu
250,-
40,-

25 DCH

ZP 1/48
Oranžová škvrna v druhom písmene O nápisu SLOVENSKO
150,-
30,-

25 DCH

ZP 1/64
Oranžová škvrna v prvom strome zľava
150,-

30,-

25 DCH

ZP 2/5
Oranžová škvrna pod ľavou vežou hradu
250,-
40,-

25 DCH

ZP 2/40
Dvojitá moletáž oceľotlače vo vodorovnej úrovni lode, tenká prerušená zvislá čierná čiarka na ľavom okraji známky vo výške nábrežia, I. typ
300,-
40,-

25 DCH

ZP 2/40
Detto, II.typ
200,-
30,-

25 DCH

ZP 2/49
Zvislá čierna čiarka v dolnom oblúku prvého písmena S nápisu SLOVENSKO, tenká zvislá čierna čiarka pod písmenom R nápisu BRATISLAVA, I. typ
250,-
40,-

25 DCH

ZP 2/49
Detto, II.typ
150,-
30,-

25 DCH

ZP 2/52
Biely pruh v modrej farbe pri ľavom rámčeku, I. typ
250,-
40,-

25 DCH

ZP 2/52
Detto, II.typ
150,-
30,-

25 DCH

ZP 2/61
Oranžový bod v druhom písmene O nápisu SLOVENSKO
150,-
30,-

O tvorcoch | Mapa stránok | Kontaktujte ma | ©2004 Ing. Július Fedáš