KATALÓG SLOVENSKA - ŠPECIALIZOVANÁ ČASŤ 1997

16.1. Osobnosti

111 CHZ

Vychýlený perforačný otvor medzi ZP 15-16. Dvojica známok.
30,-
20,-

25.3.  700 rokov františkánskeho kostola v Bratislave

115 DCH

ZP 2/11
Krátka vodorovná čierna čiarka medzi čiernymi čiarami pod hodnotovou číslicou 6
50,-
25,-

115 DCH

ZP 2/20
Krátka šikmá čierna čiarka nad druhým oknom zľava
50,-
25,-

15.4.  Žilina

116 DCH

ZP 2/90
Zvislá čierna čiarka vpravo od vyššej veže
45,-
15,-

26.6.  Trienále insitného umenia

122 m/v

V archu boli použité 6 väčšie prforačné otvory. Dvojica známok
40,-
30,-

17.9. Ochrana prírody - HUBY

128-130 H

Malé perforačné otvory
35,-
20,-

128-130 H

Veľké perforačné otvory
50,-
35,-

15.10. Umenie

133 VCH

Posun čiernej farby šikmo vľavo hore
-,-
-,-

133 VCH

Zliata čierna farba
50,-
40,-

133 VCH

PL - Zliata čierna farba
200,-
160,-

3.11. Vianoce '97

137 DCH

ZP 2/27
Prerušená šikmá čierna čiarka cez prvé písmeno S nápisu SLOVENSKO
25,-
15,-

1.12. Duchovná obnova

138 CHZ

Vychýlený perforačný otvor medzi ZP 15-16. Dvojica známok.
60,-
30,-

138 VCH

Nedotlač čiernej oceľotlačovej farby rôzneho tvaru
150,-
70,-

O tvorcoch | Mapa stránok | Kontaktujte ma | ©2004 Ing. Július Fedáš