Česká námětová společnost SČF - Zpravodaje - Zpravodaj Požární ochrana ve filatelii

Reklama

merkur-revue.eu

Zpravodaj Požární ochrana ve filatelii

Zpravodaj Požární ochrana ve filatelii začal vycházet již v roce 1981, tedy současně se založením sekce. Prvním autorem zpravodajů byl Viliam Benuš, který vedl přípravu a vydávání tohoto bulletinu až do roku 1990. Za toto období vyšlo 25 čísel ve dvou sériích. V období let 1990 - 1992 převzal vydávání pán Igor Laborecký . Během těchto dvou let bylo vydáno 5 čísel. Od roku 1992 řadu let, s pomocí některých členů nebo většinou vlastními příspěvky, vedl vydávaní zpravodaje pan Josef Jendřišák.

Zpravodaj Požární ochrana ve filatelii

Ve zpravodaji lze najít informace o činnosti sekce, o nově vydaných filatelistických materiálech a další zajímavosti z činnosti hasičů.

Vedoucím zpravodaje, na něhož se můžete obrátit, je

Petr Motl, V Peklovcích 505/II, 566 01 Vysoké Mýto,
e-mail motl@hasic.cz

Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.

Reklama

merkur-revue.eu
Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.