Česká námětová společnost SČF - Sekce České námětové společnosti

Reklama

merkur-revue.eu

Sekce České námětové společnosti

Sekce jsou základními organizačními složkami České námětové společnosti. Členem sekce ČNS může být zájemce o námětovou filatelii, který se dobrovolně písemně přihlásí. Svou přihláškou vyslovuje člen souhlas se stanovami SČF a s Organizačním řádem ČNS Členem sekce ČNS se může stát i nečlen SČF (zejména u zahraničních zájemců o členství, případně členů jiných sběratelských organizací, s nimiž příslušná sekce ČNS spolupracuje).

Práva a povinnosti člena sekce vyplývají z Organizačního řádu ČNS, další podmínky členství v sekci si upravují jednotlivé sekce individuálně.

Hlavním důvodem vzniku jednotlivých sekcí je možnost věnovat se co nejdůkladněji příslušnému námětu, který je předmětem sběratelského zájmu. Sekce svým členům umožňují získávání poznatků právě z oblasti jejich společného zájmu. Většina sekcí vydává svůj vlastní zpravodaj, jehož prostřednictvím je možno si tyto poznatky navzájem předávat. Některé sekce také pořádají pro své členy pravidelná setkání, výměnu materiálu a další aktivity. V současné době působí v ČNS následující sekce:

Na kontaktních adresách uvedených u jednotlivých sekcí je možnost se přihlásit ke členství; zde také zájemci obdrží bližší informace o členství v příslušné sekci.

Pokud jste mezi uvedenými sekcemi nenašli ten svůj námět, znamená to, že je třeba, abyste s naší pomocí nalezli další příznivce a pomohli tak založit další sekci, v níž byste mohli svůj zájem realizovat. V případě menšího zájmu je možno se stát členem sekce Nezařazení, ve které jsou zájemci o námětovou filatelii, kteří však prozatím nenašli další partnery (např. bývalá sekce Hudba, která má v současnosti pouze 1 člena a nemůže tak být samostatnou sekcí).

Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.

Reklama

merkur-revue.eu
Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.