Reklama

merkur-revue.eu

Česká námětová společnost

Česká námětová společnost

Česká námětová společnost (dále jen ČNS) je součástí Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a vyvíjí svoji činnost v jeho rámci na území České republiky.

Hlavním cílem ČNS SČF je péče o rozvoj námětové filatelie v České republice. V rámci plnění tohoto cíle pečuje o zvyšování odborné úrovně všech svých členů i dalších zájemců o námětovou filatelii zejména vydáváním zpravodaje TemaFórum a dalších tiskovin, podporou publikační činnosti, podporou vytváření a rozvoje tematických exponátů, účastí na pořádání soutěžních a propagačních výstav, péčí o výchovu svazových jurymanů v oblasti námětové filatelie.

Dalším cílem je vytváření podmínek pro sdružování zájemců o námětovou filatelii podle oblastí jejich zájmu. Za tím účelem napomáhá vytváření sekcí.

Významnou oblastí je i spolupráce s dalšími orgány, jejichž činnost se námětové filatelie dotýká. Na mezinárodní úrovni jde zejména o Komisi námětové filatelie FIP a FEPA, ale také o obdobné orgány jednotlivých zahraničních filatelistických svazů. Na úrovni národní jde zejména o komisi jurymanů SČF a komisi mládeže SČF. Při rozvoji námětové filatelie spolupracuje ČNS rovněž s jednotlivými kluby filatelistů (KF).

Současné vedení ČNS bylo zvoleno na 4. valné hromadě ČNS a pracuje ve složení:

  • Ing. Miloslav Rotport, Csc. - předseda
  • Mgr. Slavomil Strnad - místopředseda (řídí též sekci nezařazených)
  • Ing. Petr Fencl - jednatel (zajišťuje i kontakt s námětovou komisí FIP)
  • Ing. David Schiller - hospodář (současně redaktor zpravodaje TemaFórum)
  • Ing. Walter Müller - redakce a distribuce Filatelistických motivů
  • Ing. Julius Cacka - člen výboru
  • Adolf Kuchyňka - člen výboru
  • Ing. Jaroslav Rubišar - revizor

Máte-li zájem věnovat se některému námětu důkladněji, můžete se stát členem některé z odborných sekcí České námětové společnosti. Jako členové můžete ve většině případů odebírat i zpravodaj této sekce a dozvědět se tak mnoho zajímavého o Vašem námětu. V současné době působí v ČNS tyto sekce:

Sekce Olympsport je samostatnou odbornou společností v rámci SČF.

Pokud jste mezi uvedenými sekcemi nenašli ten svůj námět, znamená to, že je třeba, abyste s naší pomocí nalezli další příznivce a pomohli tak založit další sekci, v níž byste mohli svůj zájem realizovat.

Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.

Reklama

merkur-revue.eu
Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.