URČOVANIE KVALITY ZNÁMOK

Prečo a ako určovať kvalitu známok? Na túto otázku Vám dá tento článok. Vedieť posúdiť kvalitu známok by mal vedieť každý filatelista, ktorý známky nielen kupuje ale aj predáva. Veľakrát sa filatelista na svoju škodu popáli pri kúpe známok, keď cena a kvalita ponúkaných známok zďaleka nezodpovedá realite. Väčšinou sa o nevýhodnej kúpe presvedčí pri overovaní známok alebo pri ich predaji. Poškodené známky by sa v zbierkach nemali vyskytovať. Výnimku tvoria známky vzácne a málo dostupné. Drahšie známky, ktoré sú poškodené alebo reparované má filatelista v zbierke do času pokiaľ nezoženie známku nepoškodenú. Vzácne známky a mimoriadne vzácne známky držíme v zbierkach dlhšie z dôvodu mimoriadnej finančnej náročnosti alebo nedostupnosti známok. Rarity a unikaty podliehajú iným pravidlám z dôvodu neexistencie nepoškodenej známky alebo minimálnej dostupnosti. Dobrý príklad je unikátna známka Britskej Guayany, ktorá ma zastrihnuté všetky štyri rohy. Ale aj poškodenú raritu nie je možné klásť na jednu úroveň s nepoškodenou raritou. Poškodenie u rarít je tiež len poškodením známky. Preto filatelista musí na kvalitu známok klásť vysoké nároky, lebo poškodenými známkami znižuje celkovú hodnotu zbierky. Kvalitu známok môžeme rozdeliť do desiatich tried, z ktorých je 5 vyhovujúcich a 5 nevyhovujúcich skupín. Celý systém triedenia a určovania kvality známok je uvedený v tabuľke, ktorú si môžete stiahnuť TU alebo v sekcii Download. Väčšinou svetové katalógy určujú ceny starších známok a známok vzácnych pre kategóriu v tabuľke uvedenú ako DOBRÁ. Novšie známky by mali dosahovať kvalitu aspoň VEĽMI DOBRÁ až VYNIKAJÚCA. Len výnimočné známky (vzácne, nedostupné) môžu dosahovať kvalitu VYHOVUJÚCA až ZLÁ. Pri každej kategórii známok posudzujeme rovnaké kritéria, z ktorých sa určí výsledná kvalita známky.

Posudzované kritéria:

O tvorcoch | Mapa stránok | Kontaktujte ma | ©2004 Ing. Július Fedáš