PRAVIDELNÉ KLUBOVÉ STRETNUTIA FILATELISTOV

MESTO

ULICA

ČAS

Bratislava

Dobrovičova 14 (Suvorovov internát) Každú nedeľu od 8.00-12.00

Banská Bystrica

Partizánska cesta 3 (Budova COIMEXU) Každú druhu nedeľu v mesiaci od 9.00-11.00

Kežmarok

Starý trh 25 (Centrum voľného času) Každú prvú nedeľu v mesiaci od 9.30

Košice

Železničná stanica (Veľká zasadačka, 1. posch.) Každú nedeľu od 9.00-11.00

Levice

Sládkovičova ulica (CK Junior) Každú druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci od 9.00-12.00

Lučenec

Ľ. Štúra 6 (Bufet Malá ryba) Každú druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci od 9.00-12.00

Martin

Vajanského námestie 2 (Dom odborov Strojár) Každý pondelok od 18.00

Michalovce

Masarykova 42 (Dom Matice slovenskej) 1x mesačne, každý druhý pondelok o 17.00 okrem júla a augusta

Nitra (KF 52-51)

V budove Domu Matice Slovenskej (Dolnočermánska 737) Každý párny týždeň v utorok od 15:00 hod

Nové Mesto nad Váhom

Mestské kultúrne stredisko Každý štvrtok od 18.00

Nové Zámky (KF 52-06)

Klub dôchodcov na Podzámskej ulici Každú druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci od 9.00-12.00

Poprad

Podtatranské múzeum Každú prvú nedeľu v mesiaci od 9.00-12.00
Pošta Poprad 2, 2. poschodie Každú prvú a tretiu stredu v mesiaci od 17.00

Prešov

Hlavná ulica č. 50/a (PKO Čierny orol, I. poschodie miestnosť nad vchodom) Každú nedeľu (okrem sviatkov a prázdnin) od 10.00-12.00

Prievidza

Kaviareň hotela Magura Každú nedeľu okrem sviatkov od 8.00-10.30

Ružomberok

Liptovské múzeum Každý druhý a štvrtý štvrtok v mesiaci (okrem prázdnin) - október až marec od 17.00, apríl až september od 18.00

Spišská Nová Ves

Levočská 14 (Centrum voľného času) Každý párny týždeň vo štvrtok od 16.00

Trenčín

Dlhé hony (Kultúrne stredisko) Každú nedeľu od 9.00-12.00

Trnava

Strelecká 1 (Centrum voľného času KALOKAGATIA) Každý štvrtok od 16.00-18.00

Vranov nad Topľou

M. R. Štefánika 875/200 (Mestský dom kultúry) Každú prvú nedeľu po 15. v mesiaci od 10.00-12.00 okrem prázdnin a sviatkov

Žilina

Hollého ulica (Budova Matice slovenskej) Každú stredu od 16.30-19.00 a v nedeľu od 9.30

O tvorcoch | Mapa stránok | Kontaktujte ma | ©2004 Ing. Július Fedáš