FILATELISTICKÉ POMÔCKY

Pinzeta

Nijaký skúsený filatelista neberie známku priamo do rúk. Vlhkými alebo špinavými rukami by sme mohli známku ľahko poškodiť. Preto na bezpečnú manipuláciu so známkami sa používa pinzeta. Pinzeta sa vyrába z nehrdzavejucého kovu a môže mať rôzny tvar. Vždy používame len originálne pinzety určené pre filatelistov, ktorých cena sa pohybuje od 100 – 250 Sk podľa výrobcu. Nikdy nepoužívame pinzety, ktoré sú v lekárničkách a rôznych kozmetických sadách. (obrázok)

Zúbkomer

Ďalšia veľmi dôležitá pomôcka každého filatelistu je zúbkomer. Zúbkomer nám slúži na zmeranie rozmeru zúbkovania poštovej známky. Hodnota na zúbkomere napr. 13 3 nám určuje počet zúbkov na 2 cm (t.j. na rozmere 2 cm je 13 3 zúbkov). Zúbkomery môžu byť vyrobené z rôzneho materiálu napr. kov, papier, plast, ale najlepšie je si kúpiť kovový zúbkomer, ktorý nám vydrží aj najdlhšie. (obrázok)

Lupa

Bez lupy sa nezaobíde žiaden filatelista – špecialista, ktorému lupa pomáha pri objavovaní rôznych chýb a odchýlok na známkach. Lupa je vlastne šošovka, ktorá ma rôzne ohnisko a tým aj zväčšenie. Bežné lupy majú zväčšenie 2x až 10x. Tieto zväčšenia úplne postačujú pre bežné použitie. V špeciálnych prípadoch je zväčšenie 10x nedostatočné, vtedy sa používajú lupy (mikroskopy) so zväčšením až 30x. Väčšie zväčšenie ako 30x pre bežného filatelistu nemá opodstatnenie. (obrázok), (obrázok)

UV lampa

Lampa s ultrafialovým vyžarovaním slúži nielen filatelistom ale používajú ju aj v bankách, zmenárňach, polícia a UV neóny môžete vidieť v baroch a na diskotékach. Filatelisti ju používajú hlavne na rozoznávanie rôzneho druhu papiera. Pri výrobe papiera sa do zmesi pridávajú rôzne látky, ktoré pod UV žiarením majú rôznu farbu napr.: žltú, zelenú, modrú, bielu a rôzne odtiene uvedených farieb. Cena UV lámp sa pohybuje v rozmedzí 500 – 1500 Sk podľa výrobcu a prevedenia. (obrázok)

Katalógy

Ďalšou dôležitou pomôckou sú katalógy známok. Dnes na trhu sú dostupné katalógy od mnohých vydavateľov napr. POFIS (Slovensko), MICHEL (Nemecko), YVERT (Francúzsko), SCOT (USA), STANLEY GIBBONS (Veľká Británia), ZUMSTEIN (Švajčiarsko) a ich cena nie je zanedbateľná. Veď kompletná sada katalógov MICHEL vás môže stáť aj 14 000 Sk čo nie je málo. Katalógy rozdeľujeme na tematické – fauna, flóra, železnice, huby, aerofilatelia a pod., katalógy krajín – Slovensko, Veľká Británia, Česká republika a pod. a katalógy regiónov – Severná Európa, Východná Afrika, britské kolónie a pod. Katalógy jednotlivých krajín sú väčšinou špecializované a katalógy regiónov prevažne obsahujú generálny zoznam známok. Na Slovensku z mojej praktickej skúsenosti viem, že väčšina obchodníkov a zberateľov používa na katalogizovanie zahraničných známok katalóg MICHEL. Katalóg si vyberáme podľa zamerania a hĺbky špecializácie. (obrázok), (obrázok)

Havídky

(obrázok)

Albové listy

Zásobníky

Základná výbava každého zberateľa. Slúži na zakladanie známok. Zásobníky majú rôzne veľkosti (A6, A5, A4) a rôzny počet listov (8, 16, 32, 64). Známky sa zakladajú za vodorovné pásiky, ktoré sú priehľadné. Cenová hladina zásobníkov je pri A4 s 8 listami cca 220 Sk až A4 s 32 listami za cca 800 Sk. (obrázok)

Nálepky

Nálepky sa v dnešnej dobe veľmi nepoužívajú, lebo pri použití môže dôjsť k poškodeniu lepu alebo aj papiera známky. V minulosti keď neboli bežne dostupné zásobníky používali sa prevažne nálepky, s ktorými sa vlepovali známky do zásobníkov. (obrázok)

Pomôcky na zisťovanie priesvitiek

Priesvitka na známke má ochranný charakter proti falšovaniu. Určovanie priesvitiek môžeme urobiť viacerými spôsobmi. Asi najľahší je podržať známku oproti svetlu, ale ak je známka staršia nie je vždy priesvitku vidieť a tak môžeme použiť technický benzín kde známku namočíme a keď otočíme na zadnú stranu uvidíme tmavšiu priesvitku. Ale najlepšie nám na zisťovanie priesvitiek poslúžia rôzne pomôcky, ktoré sú založené na pôsobení tlaku na známku, kedy sa nám ukáže priesvitka. (obrázok), (obrázok)

Farebná stupnic

Počas tlače známok môžu vzniknúť rôzne farebné odchýlky známok. Niekedy má zberateľ problém určiť názov farebného odtieňa podľa katalógu a k tomu mu pomáha farebná stupnica. Kvalitnejšie stupnice majú farby tlačené na prúžkoch, ktoré sú spájané do vejára. V strede každej farby je dierka, ktorá slúži na porovnanie so známkou. (obrázok)

O tvorcoch | Mapa stránok | Kontaktujte ma | ©2004 Ing. Július Fedáš