Mám doma známky a potrebujem ich oceniť

Zdedil (dostal som darom) známky po filatelistovi

V tomto prípade je pravdepodobné, že vaša zbierka obsahuje zaujímavé a vzácne známky. Ak chcete známky predať obrátil by som sa na odborníkov. Môžu to byť zberatelia z klubu vo vašom bydlisku alebo aj obchodník so známkami. Ale aj tak by som si nechal známky prezrieť minimálne 2 až 3 nezávislými osobami. Samozrejme by som známky nepredal hneď prvej a rýchlej ponuke. Je to podozrivé a pravdepodobne budú známky podhodnotené.

Veľký vplyv na hodnotu zbierky má aj obsahová skladba a dopyt na trhu. Ak predávate ČSSR z rokov 1970-1990 určite známky nepredáte za katalógovú cenu. V súčasnosti sa tieto známky predávajú za cca 50-70 % katalógovej ceny.

Mám zbierku známok z detstva

Ak chcete oceniť zbierku známok z mladosti postupoval by som ako v predošlom prípade. Oslovil by som nejakého odborníka - filatelistu. Pravdepodobnosť, že vlastníte nejakú vzácnosť je malá ale nie nemožná. Známky predávané v novinových stánkoch a ako balíčky v špecializovaných predajniach sú bežné a ich cena sa pohybuje rádovo v korunách. Mnohí si myslia, že ak majú v zbierke staršiu známku (Slovenský štát, Rakúsko-Uhorsko a pod.) musí ísť zákonite o drahú známku. Prevažná väčšina známok z obdobia do roku 1945 má hodnotu do 5,- Sk.

Mám zbierku známok po rodičoch a známych

O tvorcoch | Mapa stránok | Kontaktujte ma | ©2004 Ing. Július Fedáš