SLÁVNE ZNÁMKY

 • Čierna penyovka - prvá známka sveta v nominálnej hodnote 1 penny vydaná vo Veľkej Británii 6.5. 1840. Zhotovená bola podľa Wyonovej pamätnej medaily na podnet poštovej reformy Rowlanda Hilla. Známka nemala uvedený názov krajiny. V tomto období okrem Veľkej Británie nikto ešte známky nevydával.
 • Merkúr - prvá novinová známka, ktorá vyšla v Rakúsko-Uhorsku v roku 1851. Známky vyšli v troch farbách: modrej, žltej a ružovej. Merkúr modrej farby sa používal na vyplatenie 1 výtlačku novín, žltej farby na vyplatenie 10 výtlačkov a ružovej 50 výtlačkov. Najvzácnejší je Merkúr ružovej farby, ktorý patrí medzi najdrahšie známky používane na území Česka a Slovenska.
 • Maurícius - modrý a ružový - známky vydané v roku 1847 v nominálnej hodnote 1 a 2 peny. Text na ľavom okraji bol omylom vyrytý namiesto POST PAID text POST OFFICE. Z nominálu 2 peny sa zachovali 4 nepoužité a 8 použitých exemplárov. Z nominálu 1 peny sa zachovali 2 nepoužité a 12 použitých exemplárov. Tieto známky patria medzi najdrahšie známky.
 • Bazilejská holubica - je to prvá známka s poštovým námetom a taktiež je to prvá známka vytlačená viacfarebne. Nie je to bežná známka, ale taktiež nepatrí medzi najvzácnejšie európske známky. Známka bola vydaná v roku 1845 a Bazilej sa stal štvrtou známkovou krajinou sveta.
 • Brazília - v roku 1843 Brazília vydala svoje prvé známky ako tretia známková krajina. Známky pre svoj motív dostali prezývku "volské oči".
 • Britská Guayana - známka vydaná v roku 1856 v nominálnej hodnote 1 cent. Zachoval sa jeden dosť poškodený exemplár. Táto známka patrí medzi najvzácnejšie známky sveta.
 • Mys dobrej nadeje - známky vydané v rokoch 1853 - 1864. Medzi nimi sa nachádza niekoľko veľmi vzácnych známok vytlačené v miestnej tlačiarni a nazývané "drevorytiny".
 • Havaj - známky boli vydané v roku 1851. Najvzácnejšia známka je nominálnej hodnoty 2 centy a zachovalo sa 12 použitých exemplárov. Známky majú prezývku "misionárske", lebo ich prevažne používali misionári na komunikáciu so Spojenými štátmi.
 • Spojené štáty americké - známka bola vydaná v roku 1918. Chybotlač s prevráteným stredom patrí medzi najznámejšie a najpopularnejšie známky USA. Zachovalo sa približne 80 kusov chybotlačí.
 • Cirkevný štát - známky vydávane v roku 1852 s pápžským motívom.
 • Rumunsko - známky vydané v roku 1858 pre Moldavské kniežactvo. Známky bolí zhotovené primitívnym razítkom s motívom volskej hlavy s trúbkou. Najvzácnejšia známka je nominalnej hodnoty 27 parale v nepoužitom stave.
 • O tvorcoch | Mapa stránok | Kontaktujte ma | ©2004 Ing. Július Fedáš