Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

PL 2130 - s DV ZP 4 - červená skvrna ve tváři 1. dívky

PL 2130 - s DV ZP 4 - červená skvrna ve tváři první dívky

  • Cena: 189 Kč

Ke členění Monografií československých a českých známek

Nedávno jsme na Infofile zveřejnili Kritický názor VV Společnosti SČSZ k edičnímu plánu Monografií. Vzhledem k aktuálnosti zveřejňujeme dnes reakci, která byla otištěna v našem Zpravodaji. Protože články ze Zpravodaje zveřejňujeme se spožděním, děláme výjimku a tento článek dáváme čtenářům k přečtení již nyní. Zveřejňujeme celou dvoustranu včetně ostatních informací, neboť jsou též ještě aktuální.

Redakce Zpravodaje


V minulém čísle Zpravodaje jsme zveřejnili Kritický názor ..., který se zabýval formou, jakou byl na SČF společností Pofis s.r.o. předložen ediční plán monografie a jeho koncepcí, která dle našeho názoru nebyla nejlepší. Jak jste se již dočetli v listárně od jednoho ze čtenářů Infofily, "pofis" si dělá co chce a bude si tak počínat i bez nás. Je pravdou, že náš kritický názor byl plný emocí, a možná právě díky těmto emocím se stalo to, čeho jsme chtěli dosáhnout. Aby se SČF stal koordinátorem edice dalších svazků Monografií a mohl ovlivňovat jak obsah, tak autorský kolektiv jednotlivých dílů. Proto byl návrh firmy Pofis s.r.o. přepracován místopředsedou SČF pro vnitrosvazovou činnost – panem Josefem Běloubkem a zveřejněn v Informacích SČF č. 1 a předložen filatelistické veřejnosti k připomínkování s tím, že diskuze bude pokračovat ve výkonném výboru SČF za přítomnosti majitele firmy Pofis s.r.o. – JUDr. Ing. F. Beneše, CSc., Ing. M. Trojana a předsedů těch odborných společností SČF, které projeví zájem a ochotu na tvorbě Monografií spolupracovat. Každá odborná společnost při SČF by se měla k předloženému návrhu vyjádřit a garantovat svým zodpovědným přístupem tu část, pro kterou má odborníky na danou problematiku ve svých řadách.

Zde také informujeme o tom, že pan JUDr. Ing. František Beneš, CSc. předložil VV SČF písemný materiál, ve kterém uvedl fakta o privatizaci státního podniku Pofis Praha. Proto práva vydavatelství Pofis, s.r.o. ke knižnici Monografie čs. známek nelze zpochybňovat, jak zaznělo v našem kritickém názoru. Na základě těchto faktů bude firma Pofis s.r.o. pokračovat ve vydávání dalších dílů řady "Monografie" a udělá to buďto sama s těmi autory, kteří budou schopni předložit rukopisy k jednotlivým statím, a se kterými dlouhodobě spolupracuje, nebo ve spolupráci s dalšími specialisty z řad odborných společností při SČF, pokud pro takovou spolupráci budou vytvořeny vhodné podmínky.

Jak se zachází s informacemi


Také jste si Vy, kdo čtete i časopisy Filatelie, všimli, jak tam pracují s informacemi? Například v části "Odborná literatura" otiskuje redakce Filatelie pravidelně anotace na Odborné zpravodaje, které do redakce došly. Podle toho, jaké informace se zde dovídáte, to vypadá, jako by náš Zpravodaj do redakce Filatelie Česká pošta odmítala doručovat. Redakce Filatelie je na seznamu odběratelů Zpravodaje zařazena a náš Zpravodaj dostává ihned po jeho vydání. Na můj dotaz, proč není v anotaci uváděn, redakce neodpovídá ani po opakované výzvě. Obrátil jsem se proto s dotazem na členy naší Společnosti, kteří jsou současně členy redakční rady Filatelie. Někteří odpověděli, že neví, jiní odpověděli, že zpravodajů dochází do redakce mnoho, tudíž se nedaří vše číst ihned. Kdo čte tuto rubriku filatelie pozorně, všiml si, že některé časopisy, které byly vydány podstatně později než náš Zpravodaj, zde uvedeny jsou a na náš Zpravodaj se od listopadu 2003 ještě nedostala řada. Zvláštní odpověď viďte?!

Jiné informace, třeba v rubrice "Ze svazového kalendáře", zveřejněné ve Filatelii č. 3/2004 str. 44 jsou také neúplné. Redakce uvádí, že na mezinárodní výstavě filatelistické literatury TEMEX 2003, která se uskutečnila v prosinci v Buenos Aires, získala ocenění – pozlacenou medaili - publikace České pošty a SČF – "10 let české poštovní známky". To že další pozlacenou medaili získala publikace naší Společnosti, která je součástí SČF, konkrétně "Ocelotisk z plochých desek, známky a aršíky" I. díl, se z Filatelie již nedozvíte (Myslíte si, že tuto informaci neměli k dispozici? Prokazatelně měli.) Co si máme o takovémto přístupu myslet? Takto to vypadá, že redakce časopisu Filatelie záměrně nepublikuje o aktivitách jedné z největších odborných společností SČF. Kdyby tento časopis zůstal pod vedením SČF, určitě by se to nestalo. Takhle si bohužel vydavatel dělá jen to, co se mu hodí. Zde tedy doplňujeme a opravujeme informaci redakce Filatelie: publikace "10 let ..." získala cenu "velkou pozlacenou medaili". Je v tom rozdíl. Naše publikace získala "jen" pozlacenou medaili a tu vám dnes ukážeme alespoň symbolicky.

Kovová plaketa ve tvaru známky má rozměr 96 x 46 mm.

Ke členění Monografií československých a českých známek

Ke členění Monografií československých a českých známek


Svádí tato situace k tomu, abychom to vnímali jako zaujatost proti Zpravodaji jako takovému, nebo jako vůči některým z našich představitelů. Že se jedná o určitý typ diskriminace, je jednoznačné. Čtenáři Filatelie nedostávají informace o tom, že existuje odborný Zpravodaj na českou známku, který informuje okamžitě a podrobně o novinkách a také o ostatním dění mezi sběrateli. Lichotí nám, že náš Zpravodaj, soudě podle toho, jaký přístup k němu redakce Filatelie zaujímá, je pro Filatelii zřejmě konkurentem. Naším záměrem to sice není, jsme Zpravodajem pro členy Společnosti SČSZ při SČF (těší nás, že počet odběratelů neustále roste), ale chování samotné redakce to do této polohy staví.

Abyste měli celkový přehled ocenění z výstavy TEMEX 2003, uvádíme jej v plném rozsahu.

Výstava se konala od 9. do 13. prosince v Argentině – Buenos Aires. Pokud jde o třídu literatury, měla statut výstavy mezinárodní s podporou F.I.P. Čeští vystavovatelé se účastnili pěti exponáty a dosáhli přitom velmi dobrých ocenění v rozsáhlé konkurenci. Česká pošta získala ve spolupráci se SČF velkou pozlacenou medaili za propagační publikaci "10 let české poštovní známky". Oceněna byla především originalita a vysoká odborná úroveň průvodního textu. Naše Společnost sběratelů čs. známek SČF získala za svou publikaci "Ocelotisk z plochých desek ..." pozlacenou medaili. Pokračuje tak trend velmi pozitivního hodnocení této příručky ve světovém měřítku, oceňuje se především originalita prezentovaných poznatků a úroveň jejich zpracování. (Vzpomínáte na kritiku ze strany Pofisu s.r.o., která při vzniku této odborné publikace zaznívala?)

Příjemným překvapením bylo obecně vysoké hodnocení doposud nedoceňovaného typu literatury – metodických pomůcek a výstavních katalogů. Česká reprezentace byla zastoupena "Filatelistickým diářem 2004" Vladimíra Schödelbauera, který získal velkou stříbrnou medaili, právě tak jako "OSTROPA – Průvodce filatelistickou výstavou JIHLAVA 2003".

Schödelbauerův diář byl oceněn především za vysokou informační hodnotu výrazně se odlišující od příruček odborného typu a výstavní katalog JIHLAVA 2003 pak za vysokou úroveň převažující filatelistické odborné náplně.

Metodická příručka B. Kukačky a F. Lněničky "Budování sbírky a exponátu" získala stříbrnou medaili a završila tak úspěšné vystoupení českých vystavovatelů na této mezinárodní výstavě.

Všem vystavovatelům ze srdce blahopřejeme.


Autor: VV SSČSZ | 16. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately - Česká republika (1993-2021) na flash disku

Katalog poštovních známek World Philately - Česká republika (1993-2021) na flash disku

  • Cena: 399 Kč
Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

  • Cena: 935 Kč