Reklama

merkur-revue.eu
Poslední publikací z roku 2000 (a poslední dosavadní publikací Společnosti) se stal 1. díl o poštovních známkách a aršících tištěných technikou "ocelotisk z plochy"
Pomalu se blížil rok 1998, rok, který byl pro filatelisty obzvláště zajímavý, neboť se u nás v Praze opět konala mezinárodní výstava poštovních známek "PRAGA 98".
Když je o dané studované problematice dostatek podložených informací, domluví se určitý kolektiv autorů na vydání specializované příručky.
Jak jste se dozvěděli z úvodníku o Společnosti a z našeho organizačního řádu, patří publikační činnost mezi hlavní poslání Společnosti.
  Starší články