Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

Pinzeta LINDNER - 2038 - 120 mm - zahnutá

Pinzeta LINDNER - 2038 - 120 mm - zahnutá

  • Cena: 153 Kč

Valná hromada Společnosti SČSZ zasedala

Jak jste se dozvěděli z našeho organizačního řádu, každé dva roky zasedá valná hromada členů Společnosti sběratelů československých známek při SČF, aby schválila dosavadní činnost, nastínila budoucnost Společnosti, odsouhlasila volbu nových řídících orgánů na další dvouleté období. Ta poslední se konala 8. září 2002 v Příbrami za přítomnosti 27 řádných členů Společnosti.

V září 2002 se v Příbrami konala úspěšná regionální filatelistická výstava "Premiéra Příbram". V rámci této výstavy byla na 8. září do zasedací síně Zastupitelstva města Příbram v reprezentační restauraci "U Švejka" svolána valná hromada (VH) Společnosti SČSZ, významné společnosti SČF. Přítomno bylo 27 řádných členů a dva hosté. Po zahájení VH předsedou Ing. J. Sedlákem byly zvoleny komise mandátová, volební a návrhová. Poté přednesl Ing. Sedlák souhrnnou zprávu o činnosti Společnosti v uplynulém dvouletém období. Stručně okomentoval všechny oblasti činnosti Společnosti, zhodnotil práci členů dosavadního výkonného výboru a význam a úspěšnost takzvaných "Setkání členů"; dále vyzvedl publikační činnost, zejména vydávání "Zpravodaje SSČSZ" (jeho kvalita roste, takže se stává plnohodnotným filatelistickým časopisem při relativně nízkých nákladech na jeho vydání), dále vydání CD "Česká republika" a I. díl monografie "Ocelotisk z plochých desek". Konstatoval na závěr velký zájem členů o specializované sbírání nových známek ČR. Ve vedení sekce českých známek došlo ke změně: z místa vedoucího již dříve odstoupil V. Zedník, jemuž bylo na VH za velký osobní přínos s uznáním poděkováno; na jeho místo byl zvolen pan L. Krejčík.

Zprávu o hospodaření v nepřítomnosti hospodáře P. Pittermanna přednesl rovněž Ing. Sedlák, a to ve velmi stručné podobě, neboť vzhledem k termínu konání VH ještě nebyla provedena roční uzávěrka. Společnost však nevykazuje ztráty. Proto nebude nutné zvyšovat roční členský příspěvek. Zpráva revizora bude rovněž předložena až v závěru roku po finanční uzávěrce.

Následovaly volby nových orgánů SSČSZ pro příští dvouleté období. Na kandidátce figurovalo 11 členů, vesměs dosavadních funkcionářů. Protikandidáti nebyly navrženi ani písemně po výzvě před VH ani v průběhu VH. Důvěru v dosavadní orgány dokumentovala drtivě přesvědčivá volba všech kandidátů 26, resp. 24 platnými hlasy. V tajných volbách byli zvoleni:

Předsedou Společnosti – Ing. Jiří Sedlák (Kladno); členy VV (v abecedním pořadí): Ing. Zdeněk Fritz (Plzeň), RNDr. Miloš Hauptman (Praha), Ing. Jaroslav Konečný (Praha), Libor Krejčík (Příbram), PHDr. Pavel Martínek, CSc. (Praha), Ing. Pavel Pittermann (Praha), JUDr. Svätopluk Šablatúra (Bratislava), Ing. Zdeněk Šťástka (Velvary) a Ing. Pavel Švejnar (Praha); revizorem Jan Starec (Praha)

(na tomto místě bude vhodné vzhledem k časovému posunu zveřejnění konstatovat, že ještě v závěru roku byl do VV dodatečně zvolen Ing. Karel Popek (České Budějovice) a v březnu 2003 byl kooptován Josef Fronc (Kralupy n/Vlt) za zesnulého Zdeňka Šťástku)

V závěrečné diskusi promluvili členové Společnosti, z nichž vybíráme: Pavel Aksamit informoval o důvodech zpoždění ve vydání nových českých známek oproti emisnímu plánu; dále se zmínil o českých exponátech známek na mezinárodní výstavě "Slovensko 2002". Zdeněk Fritz informoval o úspěšném balonovém letu ve Žďáru nad Sázavou, uspořádaném KF 06-10 Žďár u příležitosti 50 let organizované filatelie ve městě a k 750. výročí založení tamního cisterciáckého kláštera; dále navrhl vydání "povodňové" známky s příplatkem. Pavel Martínek informoval o vydání počítačového programu "Známky a celiny" a doporučil jej k obecnému použití.

Na závěr VH bylo jednomyslně přijato usnesení, jehož návrh přednesl Pavel Aksamit. Z nejdůležitějších bodů vyjímáme:

- členský příspěvek SSČSZ se pro nadcházejíc rok nezvyšuje (zůstává 200,- Kč);
- byla konstatována přesvědčivá volba orgánů Společnosti (viz výše)
- České poště bylo adresováno následující doporučení:

Valná hromada SSČSZ, konaná dne 8. září 2002 v Příbrami, navrhuje a doporučuje České poště,s.p., vydat mimo emisní plán nejpozději do konce roku 2002 nebo v nejbližším možném následujícím termínu mimořádnou příplatkovou poštovní známku s námětem povodní. Výnos z příplatku při prodeji této známky by byl převeden na některé z povodňových kont.


Další valná hromada Společnosti se tedy bude konat koncem roku 2004. Jak bude hodnoceno toto funkční období se opět dozvíte na našich stránkách v rámci Infofily a samozřejmě ve Zpravodaji.

Pozn. Zápis z VH sestavil Zdeněk Fritz, okomentoval, doplnil a pro Infofilu zpracoval Josef Fronc


Autor: Josef Fronc | 28. 8. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

  • Cena: 999 Kč
Hawid - SF ochranné kapsy na známky - černé - 60 x 217 mm - 301 572

Hawid - SF ochranné kapsy na známky - černé - 60 x 217 mm - 301 572

  • Cena: 195 Kč