Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

Modrý Mauritius v Terezíně

Nová kniha Modrý Mauritius v Terezíně od vedoucího redaktora Infofily Zdeňka Jindry.

  • Cena: 249 Kč

Zpravodaj 1/2003: Pozoruhodná perforační odchylka

V nabídce podzimní aukce brněnské firmy "Filatelie Klim" téměř unikla pozornosti významná položka v souboru známek České republiky: malý přepážkový list (PL) o osmi známkách (8blok) s motivem rytíře Bruncvíka z emise "EUROPA – Pověsti a legendy" (Pofis PL 144, rok 1997), lišící se na první pohled od běžné produkce tohoto PL použitím odlišného perforačního rámce (viz obr. 1). Standardní přepážkový list (obr. 2) této známky a rovněž PL 145 druhé známky emise (kouzelník Žito) jsou operforovány rámcem bez výběhu otvorů kterékoliv perforační řady do okrajů PL.

Naproti tomu v úvodu zmíněná aukční položka se vyznačuje přesahujícími perforačními otvory u všech rohových známek PL (vždy jeden otvor ve svislém a jeden ve vodorovném směru). O řídké existenci exemplářů tohoto druhu se sice v posledních dvou letech vyskytly sporadické zprávy, nicméně konkrétní ukázka takového PL nám není známa. Při nedostatku bližších informací byl navíc vysloven názor o možném falzu, vzniklém dodatečným opatřením obyčejného PL osmi přesahujícími perforačními otvory v rozích PL. Počáteční nedůvěře a skepsi se nevyhnul ani exemplář nabídnutý v aukci, který je jedním z prvních hmatatelných důkazů existence této odchylky.

Proto jsme považovali za nezbytné zjednat o tomto pozoruhodném objektu naprosté jasno. Protože o autenticitě tiskového provedení PL nemůže být pochyb, směřovala detailní analýza k ověření autenticity použitého perforačního rámce. U originálu i u jeho velkých zvětšenin byly velmi pečlivě proměřeny přesahující perforační otvory, tj. jejich průměry a rozteče ve svislém i vodorovném směru od otvorů rohových, dále pak charakter a čistota průseku těchto otvorů v okrajích PL. Ukázalo se nade vši pochybnost, že vše naprosto souhlasí s perforací svislých i vodorovných perforačních řad nejen na tomto exempláři, ale i na exemplářích PL zcela běžných, tj. bez přesahujících otvorů. Podle existujících drobných rozlišovacích znaků (deskových vad; viz kat. POFIS 2001 – rozlišení "aršíkových" polí PL 144; bohužel je zde nesprávně uváděno "tiskových desek") bylo jednoznačně stanoveno, že jde o "aršíkové" pole "G". To má svůj význam vzhledem k závěru tohoto článku.

Pro stoprocentní potvrzení autenticity tohoto PL byli o odborný názor požádáni odpovědní pracovníci Poštovní tiskárny cenin, a.s. Praha, v níž byly PL technikou rotačního ocelotisku kombinovaného s vícebarevným hlubotiskem vytištěny a operforovány. Pracovníkům byly předloženy jak zvětšeniny PL, tak jeho originál. Setkali jsme se u nich s nevšední ochotou a zájmem o tento případ. Výsledky konzultace jsou jednoznačně pozitivní.

Především byla potvrzena autenticita zkoumaného objektu, tj. použití neobvyklé perforace, a to i přesto, že v tiskárně již není k dispozici interní provozní dokumentace této emise. Je to pochopitelné, protože podobná dokumentace se obvykle archivuje max. 2 roky od doby výroby emise (tisk PL 144 proběhl počátkem roku 1997).

Obr. 1
Zpravodaj 1/2003: Pozoruhodná perforační odchylka


Obr. 2
Zpravodaj 1/2003: Pozoruhodná perforační odchylka


Speciálně upravený perforátor, jenž byl vytvořen ze čtyř rámečků pro otisk poloviny rotační tiskové formy opatřených zmíněnými přesahujícími otvory, byl použit před samotným zahájením tisku emise při tzv. nátisku uvedené první hodnoty emise (nátisk plní roli ověřovacího tisku, který má prokázat dokonalou připravenost pro vlastní výrobní fázi známek). Tímto způsobem mohlo být podle odborného odhadu operforováno jen minimální množství osmikusových PL, řádově pouhé desítky. Po nátisku byla však zvolena jiná forma perforačních rámečků, jak ji známe z celého nákladu emise. Jedním z důvodů takovéto změny může být skutečnost, že v některých případech právě úprava perforátoru umožní lepší stabilitu centrování perforace. Zvláštní úprava perforace může být ovšem také vyžádána přímo objednavatelem.

V každém případě zmíněný nevelký počet nátisků nebyl určen k distribuci a vzhledem k odlišnosti definitivního produktu měl být skartován. Protože však určitá část se téměř nelišila – až na zmíněné přesahující otvory – od finálního výrobku, mohlo se stát, že se omylem dostala do expedičních balíčků a tudíž sporadicky i k poštovním přepážkám. Analogické případy, kdy neobvyklé perforační varianty byly nalezeny v balíčcích u poštovních přepážek, se vyskytly již před řadou let, u některých emisí ČSSR (viz např. Pofis A 2184B nebo PL 2726C).

Je třeba dále zdůraznit, že druhá známka emise (kouzelník Žito) nemůže podle výroku pracovníků tiskárny popsanou odchylku perforace PL vykazovat. Je určitě vhodné na tomto místě varovat sběratele-specialisty před teoretickou možností výskytu padělků přesahujících otvorů perforace. Víme totiž na základě zkušenosti z posledních let, že falzátoři se nezastaví před ničím, zejména pokud kalkulují s relativně vysokým finančním ziskem. Každý další výskyt této pozoruhodnosti by měl znalecky registrován a objekt podroben důkladné analýze.

Čistě teoreticky by mělo existovat všech osm "aršíkových" polí "A" až "H" s popsanou perforační odchylkou. Vzhledem k malému počtu těchto PL a zřejmě vysokému podílu zničených exemplářů je však pravděpodobnost velmi nízká. A je téměř vyloučeno, že by se nějakému specialistovi podařilo zkompletovat celou sadu "A" až "H", jak je to dosti běžné u normálních PL. Můžeme shrnout, že popsaný nález zvyšuje sběratelskou atraktivitu emise ještě daleko více než známá a populární "přeškrtnutá ruka" Bruncvíka na ZP 2 pole "D" (obr. 2).

Pracovníkům PTC Praha, a.s. vyslovujeme dík za všestrannou informaci.

Psáno pro MERKUR-REVUE a pro Zpravodaj SSČSZ


Autor: Zdeněk Fritz | 24. 10. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

PL 2130 - s DV ZP 4 - červená skvrna ve tváři 1. dívky

PL 2130 - s DV ZP 4 - červená skvrna ve tváři první dívky

  • Cena: 189 Kč
Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

  • Cena: 450 Kč