Reklama

Zpravodaj 1/2004

Vážení čtenáři,
předkládáme Vám články z dalšího Zpravodaje SSČSZ SČF. Jedná se již o třetí číslo, redigované novým editorem Josefem Froncem. Toto číslo vyšlo v únoru letošního roku a jak se přesvědčíte sami, našly si v něm své místo zavedené rubriky se zajímavými články z různých oblastí filatelie. Znovu při této příležitosti připomínáme, že každý z Vás má možnost se přihlásit za člena této odborné společnosti a získávat tento Zpravodaj ihned po jeho vydání v písemné podobě tištěné kvalitním ofsetem s barevnou obálkou. Předplatné pro tento rok je ještě 200,- Kč, od roku následujícího bude navrženo na podzimní Valné hromadě členů zvýšení na 250,- Kč. I přesto jsou to peníze nevelké. Vždyť řada z nás utratí daleko vyšší částky za věci méně podstatné. Připomínáme ještě, že součástí tištěných zpravodajů jsou aktuální informace o deskových vadách nových známek, které na Infofile zveřejňujeme se zpožděním. Odběratelé Zpravodaje mají informace ihned a mohou tedy pro zajímavosti chodit na pošty a kupovat je za nominální hodnotu. To je smyslem autorů Zpravodaje.

Kdo má tedy zájem stát se členem SSČSZ, může si vyplnit on-line přihlášku a odseslat ji tajemníkovi VV Společnosti. Obratem obdržíte složenku na zaplacení příspěvku a obdržíte již vydané Zpravodaje. Máte právo taktéž zúčastnit se podzimního setkání členů, které se uskuteční v Praze 6. listopadu. Součástí letošního setkání bude jednání Valné hromady, která mimo jiné bude volit nové složení VV, novelu organizačního řádu a jiné. Na setkání je možné také vyměnit spousty zajímavého filatelistického materiálu.

Zpravodaj 1/2004


Autor: Redakce | 17. 7. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář