Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

Signoscope T3 od firmy SAFE

Signoscope na průsvitky známek T3 od firmy SAFE.

  • Cena: 4725 Kč

Zpravodaj 2/2006: K novému papíru našich známek

Navazuji tímto na obsah svého článku ve Filatelii č. 7/2005, str. 35, kde je vyčerpávajícím způsobem podán přehled, které výplatní a příležitostné známky byly na anglickém papíru (označ. f5) tištěny, a to po jeho zavedení do výroby našich známek na stroji Wifag 3. Dále se tento článek zabýval použitím anglického papíru (f5) u emisí tištěných na jiných strojích než je Wifag 3. Tento doplněk článku se tisky na anglickém papíru (f5) na jiných strojích než je Wifag 3 nezabývá.

V citovaném článku je uvedena informace, že předtím používaný španělský papír (označ. f4) bude do spotřebování zásob používán při dotiscích menších nákladů výplatních známek. Z vývoje na podzim roku 2005 můžeme usuzovat, že tyto zásoby španělského papíru (f4) již mohly být spotřebovány, poněvadž všechny nové dotisky výplatních známek realizované od září loňského roku jsou již provedeny výlučně na anglickém papíru (f5).

Tato záležitost se netýká výplatní známky Pof. 423; 7,50 Kč; Krása květů – Lilie, kde (jak je uvedeno v citovaném členku) již došlo k trvalé změně papíru na papír anglický (f5) už ve 2. dotisku (období 1.3. – 14.3.2005). Z toho lze usuzovat, že hledanější a filatelisticky cennější budou známky základního tisku (období 3.1. – 12.1.2005) a 1. dotisku (období 13.1. – 18.1.2005), které jsou provedeny na španělském papíru (f4). Zde je nutno poznamenat, že mezi základním tiskem a 1. dotiskem uvedené známky 7,50 Kč Lilie byl vytištěn 2. dotisk známky Pof. 283; 12,- Kč; Znamení zvěrokruhu – Lev, a to ve dnech 12.1.2005 (druhá část dne) a 13.1.2005 (první část dne), a to ještě na španělském papíru (f4).

Přehled výplatních známek, které v roce 2005 byly vytištěny již na novém anglickém papíru (f5): - Pof. 201; 10,- Kč; Znamení zvěrokruhu – Vodnář
10. dotisk 9. 9. 2005
11. dotisk 2. a 5. 12. 2005

- Pof. 218; 9,- Kč; Znamení zvěrokruhu - Váhy
15. dotisk 10. a 11. 10. 2005

- Pof. 283; 12,- Kč; Znamení zvěrokruhu – Lev
4. dotisk 8. a 9. 12. 2005

Další nové výplatní známky vydané v roce 2006 z edice Krása květů byly vytištěny též výlučně již na anglickém papíru (f5).

- Pof. 458; 11,- Kč; Krása květů – Ibišek
zákl. tisk 16. a 17. 1. 2006

- Pof. 466; 24,- Kč; Krása květů – Narcis
zákl. tisk 23. – 27. 1. 2006

V souvislosti s tím před tiskem 4. dotisku u výplatní známky 12,- Kč; Lev došlo k úpravě válce pro ocelotiskovou černou barvu. Lze usuzovat, že v průběhu předchozích dotisků této známky došlo zřejmě k opotřebení válce pro uvedenou OTr barvu, ke kterému dochází vlivem styku s „raklí“ a stěrovou látkou a papírem stíracího zařízení nebo i otěrem používaného papíru pro tisk známek. Tiskárna provedla nejprve přechromování tiskové formy pro tuto barvu, poté došlo následně k její přemoletování. Tento postup potvrzuje projev původních deskových odchylek (DO) a původních deskových vad (DV).

Výsledkem této opravy je vznik výrazných markant přemoletování, které jsou z filatelistického hlediska velmi zajímavé. Mezi nejvýznamnější patří na PA 1 ZP 91/1 a ZP 93/1 (viz. obr.1), kdy na uvedeném 91. známkovém poli bylo zřejmě přemoletování tohoto pole chybně vynecháno, což se projevuje tím, že toto známkové pole vykazuje výrazně světlejší kontury černé ocelotiskové barvy včetně jejích nedotisků. Nejvýraznější stopy dvojité moletáže se vyskytují na PA 2 u ZP 82/2 a ZP 92/2 (viz. obr. 2).

Zpravodaj 2/2006: K novému papíru našich známek

Zpravodaj 2/2006: K novému papíru našich známek


Na horním obrázku (Obr.1) vidíte blok ZP 81-3 a 91-3 PA 1 se ZP 91, kde nedošlo k přemoletování, tisk je velmi slabý, vykazující nedotiskl jak v názvu státu, tak linií v těle lva. Naopak ZP 83 a více ZP 93 vykazuje jednoznačně dvojitou moletáž celého ZP (moletér umístil moletu na místo ZP několikrát nepřesně vedle sebe, čímž způsobil zdvojení ocelotiskových kontur. Na další straně vidíte obr.2, stejný blok známek z PA 2, kde je vidět dvojitá moletáž hlavně na ZP 82 a ZP 92. Na detailu obr. 2 vidíte spodní část lva a nápis ZVĚROKRUH, který je zdvojeně vymoletovaný a tudíž zesíleně vytištěný. Pochází ze ZP 92/2.

Zpravodaj 2/2006: K novému papíru našich známek

Navíc dolní okraj PA 1 pod a vedle ZP 91/1 a levý dolní roh ZP 82/1 (u astrologgického znamení Lva) vykazuje stopy po poškození válce (škrábance – viz. obr. 3), z čeho je patrné, že s tímto válcem bylo při moletáži či vkládání do stroje manipulováno méně šetrně.

Zpravodaj 2/2006: K novému papíru našich známek

Pokud se jedná o typické deskové odchylky a deskové vady ocelotiskové barvy, jež byly uveřejněny ve Zpravodaji (časopisu pro členy Společnosti sběratelů československých známek Svazu českých filatelistů) č. 2/2001, tak po přechromování válce se projevily tak, že buďto zcela zůstaly nebo zůstal jenom jejich zbytek nebo dokonce zcela zmizely.

Na obrázku 3 šipky znázorňují slabší černé rysky (šmouhy) vzniklé poškrábáním válce při manipulaci s ním.

Podrobnosti o DO a DV uvádí následující tabulka tohoto článku, který odborně připravil kolega Doc. PhDr. Marcel Arbeit, kterému tímto děkuji za pomoc.

Tabulka:
a) původní DO, které zůstaly – ZP 39/2;
b) původní DO, ze kterých zůstaly po přechromování jenom zbytky – ZP 1/1; 6/1; 15/1; 17/1;
20/1; 38/1; 42/1 (téměř úplně mizí); 55/1; 94/1 a 50/2;
c) původní DV, ze kterých zůstaly po přechromování jenom zbytky – ZP 21/1; 22/1; 79/1 a 89/1;
d) ostatní původní DV, které se nacházely na obou polovinách TF před shora uvedenou úpravou válce se tam nyní již nenachází;
e) nové DO, které se vyskytly po provedených úpravách ZP 100/1 – kolem tečky mezi slovy „ZVĚROKRUH“ a „LEV“ výrazné skvrnky;
ZP 29/2 – skvrna v písmenu „H“ ve slově „ZVĚROKRUH“;
ZP 30/2 – dvojité „RUH“ ve slově „ZVĚROKRUH“;
ZP 71/2 – dvojitá moletáž písmene „H“ ve slově „ZVĚROKRUH“;
ZP 74/2 – dvojitá moletáž písmene „H“ ve slově „ZVĚROKRUH“ (v trochu odlišné podobě než na ZP 71/2.

autor JUDr. Zdeněk Koupal


Autor: Redakce SSČSZ | 25. 4. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Výzkum vesmíru - č. 2024 - I. typ - čistá

Výzkum vesmíru - č. 2024 - I. typ - čistá

  • Cena: 90 Kč
PHILALUX3 - SAFE 9865

PHILALUX3 - SAFE 9865

  • Cena: 3695 Kč