Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

Československo 1918-1939, komplet - 1x desky, 1x archivní box, vč.zesílených obalů - zasklené

Zasklený komplet Československo 1918-39 + 1x desky+1x archivní box

  • Cena: 3545 Kč

Zpravodaj 3/2004: Upravený tiskový list zn. č. 225 UPU - 9 Kč

Jaroslav Konečný, Libor Krejčík, Pavel Martínek


Dne 28. 4. 2004 jsem navštívil Poštovní muzeum, abych prostudoval UTL známky č. 225. Ke studiu mi byly předloženy tyto materiály:


  1. ocelová destička o rozměru 148 x 60 mm naležato, na které byly vyryty kontury písmen UPU, zeměkoule a všechny nápisy včetně hodnoty 9 Kč, které sloužily pro tisk černou ocelotiskovou barvou, vše v zrcadlově obrácené poloze.


  2. Náhled tisku pro černou OTp barvu


  3. Náhled tisku pro modrou ofsetovou barvu


  4. Náhled tisku pro zelenou ofsetovou barvu


  5. Náhled soutisku černé barvy OTp + ofsetových barevad 1) Na ocelové destičce byly ověřeny následující vady definované takto:

ZP 2 bod pod zeměkoulí (dále označené číslicí 1 v kroužku);
bod pod "N" POŠTOVNÍ (dále označené číslicí 2 v kroužku)
ZP 3 bod mezi "NÍ" POŠTOV (dále označené číslicí 3 v kroužku)
ZP 5 obloukovitá ryska pod "U" UNIE (dále označené číslicí 4 v kroužku)

Zpravodaj 3/2004: Upravený tiskový list zn. č. 225 UPU - 9 Kčad 2) Na náhledu pro černou OTp barvu byly potvrzeny všechny nálezy z ocelové destičky, označené číslicemi 1 až 4 (v kroužku).

Zpravodaj 3/2004: Upravený tiskový list zn. č. 225 UPU - 9 Kčad 3) Na náhledu pro tisk modrou ofsetovou barvou byla potvrzena zjištění v dalším textu označená u varianty "A" čísly 2, 3 a 11 a u varianty "B" pouze číslem 9.


ad 4) Na náhledu pro tisk zelenou ofsetovou barvou (soutisk modré a žluté barvy) zjištěn zelený bod vpravo nahoře u horního okraje TL na K 5, tato vada nese označení A 10 (v rámečku).


ad 5) Na náhledu soutisku OTp + OF byly ověřeny vady OTp označené čísly 1 až 4 v kroužku a vady ofsetové, nesoucí označení u varianty "A" A 1 až A 12 v rámečku, polohou definované takto:

K 1 modrý bod pod v PHR perforace - A 3 (v rámečku);
modrý bod za čelenkou indiána - A 4 (v rámečku)
u K 3 modrý bod nad 3. PO zleva u okraje TL - A 6 (v rámečku)
K 4 šikmá modrá ryska pod 4. PO zprava - A 1 (v rámečku);
modrý bod v úrovni 7. PO zdola - A 8 (v rámečku)
u K 5 modrý bod šikmo vpravo nad PHR perforace - A 12 (v rámečku)
zelený bod nad 5. PO zprava - A 10 (v rámečku)
u K 6 modrý bod pod 1. PO - A 5 (v rámečku)
K 7 modrá vodorovná ryska pod 5. PO zprava - A 2 (v rámečku)
u K 8 modrý bod pod 5. PO zprava u okraje TL - A 7
ZP 5 modrý bod pod "Č" (ČESKÁ) mezi PO - A 9 (v rámečku)
K 10 modrý bodu 4. obálky shora - A 11 (v rámečku)

a vady nesoucí označení u varianty "B" B 1 až B 12 v rámečku, polohou definované takto:

K 1 modrý bodu 7 PO shora - B 10 (v rámečku), pouze u varianty Bc
ZP 1 modrý bod u 14. PO shora - B 11 (v rámečku);
modrý bod nad 1874 - B 5 (v rámečku)
ZP 2 modrý bod pod 3. PO zleva - B 6 (v rámečku);
dva dva modré body u PO uprostřed - B 7 (v rámečku)
K 3 modrý bod v čelence indiána - B 8 (v rámečku)
ZP 3 modrý bod pod "I" (REPUBLIKA) - B 9 (v rámečku)
ZP 4 modrý bod nad "S" (SVĚTOVÁ) - B 4 (v rámečku)
K 4 modrý bod u první obálky - B 12 (v rámečku)
K 5 modrý bod mezi 9. a 10. PO zleva dole - B 1 (v rámečku)
K 6 modrý bod pod velkou obálkou dole - B 2 (v rámečku)
K 9 modrý bod v zeměkouli dole - B 3 (v rámečku)

Jak z výše uvedeného vyplývá, byl tisk tohoto UTL proveden jednou deskou pro černou OTp barvu a vady označené číslicí 1 až 4 v kroužku najdeme prakticky na celém nákladu v různé intenzitě. V soutisku ofsetových barev však můžeme definovat dvě varianty UTL na základě ofsetových vad popsaných pod označením u varianty "A" s doplňující číslicí v rámečku a u varianty "B" obdobně.

Pro perforaci tiskového listu byly použity dva perforační rámce, jeden bez perforační odchylky označený jako varianty Ac, Bc a druhý byl použit ve dvou polohách vzájemně potočených o 180o, což lze dobře demonstrovat na variantách Aa, Ab respektive Ba, Bb. Dále je patrné rozlišení podle ofsetových vad.

Upravený tiskový list zn. č. 225 UPU 9 Kč Varianta "A"

Zpravodaj 3/2004: Upravený tiskový list zn. č. 225 UPU - 9 Kč


Upravený tiskový list zn. č. 225 UPU 9 Kč Varianta "B"

Zpravodaj 3/2004: Upravený tiskový list zn. č. 225 UPU - 9 Kč


Autor: Jaroslav Konečný | 14. 12. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Rakousko - čistá - č. 929-932

Rakousko - čistá - č. 929-932

  • Cena: 560 Kč
Zásobník na známky Leuchtturm - COMFORT S64 - A4 - 64 stran - černé listy

Zásobník na známky Leuchtturm - COMFORT S64 - A4 - 64 stran - černé listy

  • Cena: 1116 Kč