Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

Digitální mikroskop Flex

DigiMicroscope Flex je ideální nástroj pro všechny, kteří potřebují prozkoumat malé předměty nebo povrchy s vysokým rozlišením a zvětšením.

  • Cena: 2487 Kč

Zpravodaj 3-4/2002: '90' - vzácné jubileum prof. Josefa LIESLERA

Profesor Josef Liesler, vynikající český malíř, grafik a ilustrátor, oslavil v září 2002 vzácné životní jubileum - devadesáté narozeniny (narozen 19. 9. 1912 ve Vidolicích u Kadaně). Patří k největším žijícím českým umělcům a jeho význam má rozměry přinejmenším evropské, ne-li světové. V jeho tvorbě dominuje malba, jejíž charakter, stylová originalita a výtvarná průzračnost jsou však úzce propojeny i s jeho tvorbou grafickou a ilustrátorskou. Lieslerovi invenčně nesmírně bohaté a promyšlené ilustrační celky doprovázejí desítky knih, především mnohé literární skvosty české i světové literatury.

J. Liesler je však také proslulým autorem, dnes již nestorem ušlechtilé československé a později české známkové grafiky. Do známkové tvorby vstoupil ještě jako mladý 35 letý umělec v roce 1947, kdy vypracoval tehdy značně novátorský, originální návrh známkové emise k I. světovému festivalu demokratické mládeže v Praze (2 známky se stejným námětem, Pofis 456-457). Po dalších 55 let s menšími přestávkami se pak nepřetržitě podílel na československé a české známkové tvorbě a vytvořil úctyhodný počet více než sta návrhů poštovních známek, k nimž většinou připojil i návrhy kreseb pro FDC a příležitostných razítek. Rovněž vypracoval celou řadu návrhů čs. celin s přitištěnými známkami a různými obrazovými doplňky. Jeho známky jsou dobře známy po celém světě a některé z nich obdržely i nejvyšší pocty a uznání. Nemůžeme pominout vynikající známku ke 400. výročí smrti Michelangela Buonarrotiho (1964), zvolenou za nejkrásnější z tehdy bohaté celosvětové známkové produkce s tímto tématem, a zejména pak známky k Mezinárodní hydrologické dekádě (1974), z nichž hodnota 1,20 Kčs byla zvolena nejkrásnější známkou světa uvedeného roku. Jeho díla byla také poctěna titulem nejkrásnější československé známky roku a zcela nedávno v roce 2000 byla jeho známka "Karel IV." z emise "Praha - evropské město kultury 2000" označena sběrateli za nejlepší českou známku s původním uměleckým návrhem.

Profesor Liesler úzce spolupracoval při přípravě nových známek téměř se všemi vynikajícími českými rytci, zpočátku zejména s Jindrou Schmidtem, později od 60. let především s Josefem Herčíkem, s nímž ho pojilo i velké osobní přátelství. Tvůrčí síla Josefa Lieslera je téměř neuvěřitelná - zatím poslední svou známku předložil k realizaci pro letošní rok jako emisi EUROPA s námětem "Cirkus", kdy k rytecké spolupráci přizval nového rytce známek, Moravana J. Tvrdoně. Profesor Liesler působil také až do letošního roku v Komisi pro výtvarné řešení poštovních známek při GŘ České pošty.

Mimořádné tvůrčí aktivity Mistra Lieslera se zrcadlí v řadě velkých individuálních výstav jeho děl, a to jak doma, tak v zahraničí. Jeho výtvarný podíl na krásné literatuře byl již zmíněn, nicméně pan profesor sám napsal i přepůvabnou knihu životních a uměleckých vzpomínek "Adié Jolie", která svým hřejivým optimizmem a laskavou úsměvností přináší jedinečný čtenářský zážitek. Škoda jen, že v této vzácné knížce jsou autorovu známkovému mistrovství a vzpomínkám na tvorbu známek věnovány pouhé dvě strany. Přesto z nich nelze necitovat následující milá, charakteristická i zasvěcená slova:
"... veřejnost, kterou neznáš, tě hlídá - dával jsem si na každé známčičce záležet, aby dopadla dobře a po lieslerovsku. Začalo se to líbit hlavně inteligentnějším filatelistům a i mně se v téhle práci zalíbilo. Známka je specifický druh užité grafiky, kde písmo, hodnota a námět musí tvořit celek, který by neměl sklouznout do charakteru viněty ani plakátu, kde se musí respektovat podobné podmínky. Potíž bývá při té práci v tom, že k určitému námětu bývá přizván odborník. Ne všichni odborníci však mají cit pro výtvarné umění ..." Ke všem těmto slovům netřeba nic dodávat.

Pane profesore, vážený Mistře, díky za vše, co jste pro naše umění a vše s ním spojené vykonal. Díky za obrovské dílo, které tak zářivě ukazuje nesmírný tvůrčí potenciál, jímž disponuje génius nepříliš velkého národa v srdci Evropy! Díky za každou Vaši nádhernou "známčičku", kterou jste obohatil všechny filatelisty a milovníky ušlechtilé známkové grafiky nejen jako předměty sběratelských tužeb, ale zejména jako posly neutuchající, výmluvné a život zušlechťující krásy!

Přejem pevné zdraví a novou tvůrčí invenci. Životního optimizmu Vám přáti netřeba - my všichni bychom jej mohli ve vrchovaté míře ochutnávat z poháru Vámi nalitého.

Pro Zpravodaj SSČSZ a Merkur-Revue napsal Zdeněk Fritz


Autor: Zdeněk Fritz | 6. 9. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Signoscope T3 od firmy SAFE

Signoscope na průsvitky známek T3 od firmy SAFE.

  • Cena: 4725 Kč
Zásobník na známky Leuchtturm - COMFORT S64 - A4 - 64 stran - černé listy

Zásobník na známky Leuchtturm - COMFORT S64 - A4 - 64 stran - černé listy

  • Cena: 1116 Kč