Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

PHILALUX3 - SAFE 9865

PHILALUX3 - SAFE 9865

  • Cena: 3695 Kč

Zpravodaj 3-4/2002: Slovo úvodem

Vážení přátelé, vážení čtenáři!

Předkládáme vám v závěru letošního ročníku "Zpravodaje SSČSZ" poněkud netradičně dvojčíslo 3-4 v dvojnásobném rozsahu oproti původně zamýšleným dvěma samostatným číslům 3 a 4. Tím se také omlouváme všem, kdož trpělivě očekávali podzimní číslo 3 a nedočkali se. Zdůvodnění našeho kroku je relativně prosté, nicméně také bohužel smutné.

Na jiném místě dnešního dvojčísla naleznou čtenáři nekrolog k úmrtí našeho vzácného filatelistického kolegy, dobrého člověka a přítele, jakož i hlavního editora našeho časopisu Ing. Zdeňka Šťástky, jenž skonal 21. října 2002 po vážné nemoci. Náš kolega pevně třímal otěže organizace redakční a editorské práce při vydávání "Zpravodaje" navzdory známým obtížím ve velmi skromných podmínkách, které mohla pro tuto práci poskytnout Společnost. Při přípravě časopisu se veškeré nitky od přispěvovatelů a všech dalších osob, které se na tvorbě jednotlivých čísel podílely, sbíhaly k Ing. Šťástkovi a končily v jeho počítači stejně jako prvky řady databází, které pro čs. a českou filatelii náš kolega vytvořil. Když vážně onemocněl, příprava čísla 3 se zcela pochopitelně pozdržela.

Sdíleli jsme Zdeňkův optimizmus, že se brzy po operaci z nemocnice vrátí a po krátké rekonvalescenci se znovu ujme své editorské práce. Nebylo mu to však dopřáno. Velmi želíme jeho odchodu. Ztratili jsme v něm nejen skvělého přítele a filatelistického odborníka, ale bohužel i vůdčí osobnost naší redakční práce. V daném momentu byl téměř nenahraditelný, o čemž svědčí i pozdržení v periodicitě vydávání našeho listu. Nahradit trvale jeho osobnost však nebude snadné.

Věříme, že vy, naši čtenáři, přijmete s pochopením naši situaci i toto dvojčíslo, které jsme se pokusili připravit pro vás se stejnou péčí, jakou by těmto a dalším stránkám věnoval Ing. Šťástka. Při práci na dvojčísle jsme měli na paměti jeho památku.

V nastalé situaci neváháme vydat výzvu všem našim čtenářům - jak členům SSČSZ, tak i všem sympatizantům, aby zvážili své možnosti, schopnosti i chuť do tvořivé práce a nabídli nám svou pomoc při tvorbě našeho časopisu, který zejména v době šéfeditorství Z. Šťástky získal na nové tvářnosti i kvalitě, jež chceme za všech okolností uchovat a dál rozvíjet. Jsme tím povinni nejen zesnulému kolegovi Šťástkovi, ale dnes především všem našim členům a všem čtenářům našeho listu, krátce všem filatelistům, jimž mají co říci československé a české známky. Vážení přátelé, ozvěte se a nabídněte svou radu a zejména konkrétní pomoc - nejlépe ve formě trvalé, nejužší spolupráce s redakcí. Budete vítáni!


Autor: Redakce SSČSZ | 29. 8. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

PL 2130 - s DV ZP 4 - červená skvrna ve tváři 1. dívky

PL 2130 - s DV ZP 4 - červená skvrna ve tváři první dívky

  • Cena: 189 Kč
Výzkum vesmíru - č. 2024 - I. typ - čistá

Výzkum vesmíru - č. 2024 - I. typ - čistá

  • Cena: 90 Kč