Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

Perfotronic od firmy SAFE

Přístroj pro přesné měření zoubkování na poštovních známkách

Dodání do 12 pracovních dnů

  • Cena: 7375 Kč

Zpravodaj 4/2003: Povídal jsem si s Alenou Ryškovou

Seriál článků o lidech z České pošty pokračuje povídáním s vedoucí jednoho z odborů OZ, který je pro sběratele z hlediska důležitosti nepostradatelný. Tady se známkám určí, kolik jich bude, kde se vyrobí, také se zde známky skladují a samozřejmě distribuují. Ano, povídal jsem si se sympatickou paní Ing. Alenou Ryškovou, vedoucí odboru POSTFILA OZ DOS České pošty, s.p. Možná, že představovat tento odbor čtenářům Zpravodaje je stejné, jako nosit dříví do lesa, ale přibývají nám noví členové, mladí lidé a pro ty to bude určitě poučné.

Schválený příslušný emisní plán je řešen, co se týká výtvarného zpracování, na patřičném oddělení GŘ České pošty. Na práci tohoto oddělení v realizační fázi navazuje právě činnost OZ DOS odboru Postfila, který se postará o vše ostatní. Objedná potřebné množství známek v příslušné tiskárně a když jsou známky vyrobené, tak je uskladní a poté rozešle, aby byly známky ve správnou dobu na správném místě. Jak víme z emisních plánů, všechno je otázkou pevných termínů a jen ve výjimečných případech může dojít k opoždění.

Paní Ryšková mi v úvodu rozhovoru prozradila, kolik oddělení v rámci Postfily řídí.

Oddělení nákupu zajišťuje nákup veškerého sortimentu poštovních cenin pro účely provozní i filatelistické a také polotovarů pro výrobu doprovodného filatelistického zboží. Toto oddělení také koriguje výši nákladu u jednotlivých známkových emisí, aby nevzniklo zboží nedostatkové či nadměrné zásoby.

Oddělení propagace a výtvarných návrhů se věnuje vybranému okruhu mediálních partnerů a odběratelské obchodní síti, zpracovávají výtvarné předlohy propagačních i vybraných příležitostných razítek a přítisků Postfily, připravují podklady pro výtvarné předlohy soukromých celinových přítisků včetně zadání do výroby, rozesílají otisky nových ručních razítek. Zde vznikají tištěné informace o novinkách, zadává se výroba barevné příručky emisního plánu, známkových plakátů atd.

Zpravodaj 4/2003: Povídal jsem si s Alenou Ryškovou


Oddělení novinkové služby má za úkol uspokojit objednávky cca 400
klubů filatelistů. Zde se vyřizují také doobjednávky atraktivních emisí českých známek.

Oddělení cenin se stará převážně o skladování a distribuci poštovních a jiných cenin pro interní odběratele. Jde hlavně o pravidelné rozesílky nových emisí poštovních cenin k datu vydání, (na poštovní rozdělovny se musí známky dostat v předstihu, aby je ty včas rozeslaly na všechny poštovny k přepážkám), ale také známkových kolků, dálničních kupónů, loterijních losů, telefonních karet. Vyřizuje také doobjednávky sloužící pro plynulé uspokojování potřeb poštovního provozu – pověřeným poštám a filatelistickým přepážkám.

Oddělení filatelie zajišťuje nejen skladování a výdej cenin a filatelistického zboží smluvním obchodním partnerům k datu vydání a obchodníkům průběžně na frankaturu, ale zabezpečuje i výrobu veškerého doplňkového sortimentu filatelistického zboží jako jsou známky razítkované, známkové sešitky, FDC, nálepní listy, cartes maximum, kompletují se zde kompletní známkové ročníky.

Oddělení zahraničního obchodu nebo také vývozu známek, se věnuje nejen propagaci českých známek v zahraničí, ale hlavně obchodní činností nejen zásilkovou formou pro abonentní odběratele, ale také přímým pultovým prodejem ve stánku České pošty na mezinárodních filatelistických výstavách v zahraničí. V čase tohoto rozhovoru se již paní Ryšková v duchu chystala na mezinárodní prodejní výstavu poštovních známek SINDELFINGEN 2003, která se konala 24. – 26. října.

Oddělení odbytu uzavírá smlouvy s obchodními partnery na odběr nových emisí pro filatelistické účely a na odběr frankatury – prodejní síti novinových stánků, trafikám,... Toto oddělení také prodává kolkové známky, dálniční kupony a telefonní karty. Evidují také stálé roční požadavky na nové známky interních odběratelů.

Posledním oddělením je nově vzniklé Oddělení známek s kuponem pro přítisky. Už víme, že vzniklo nedávno rozšířením referátu z důvodu zvýšeného zájmu o privátní přítisky a hlavně pro zkrácení dodacích lhůt. Očekává se totiž zvýšený zájem firemní klientely o propagační možnost v souvislosti s vydáním známky s kuponem pro přítisky "Lucerna" v nominální hodnotě 9,- Kč.

Zpravodaj 4/2003: Povídal jsem si s Alenou Ryškovou


Na úrovni referátu zůstává prodejna Postfily se zajištěným přímým maloobchodním pultovým prodejem plného sortimentu filatelistického materiálu. Zde lze také zakoupit všechny aktuální hodnoty automatové známky, neboť přímo v prostorách prodejny je jeden z automatů instalován. Zbývá dodat, že prodejna sídlí v areálu OZ DOS v Praze na Ortenově náměstí, kam byla přemístěna z původních prostor po záplavách.

V souvislosti s kupony pro přítisky mne zajímalo, kolik přítisků bylo věnováno takovému tématu, které by stálo zařadit do sbírky. Je jasné, že každý sběratel, který si nechá přítisk vyrobit, si jeden kousek nechá ve sbírce, ať je na něm portrét vnučky či jeho vlastní, alespoň pro dokumentaci doby. Mimo dvou přítisků prodávaných na výstavě Ostropa jsou pro mne osobně zajímavé přítisky z letošního Sběratele – tedy s námětem Sběratele samotného a přítisk s námětem WWF. Vzhledem k většině přítisků s portréty rodinných příslušníků a propagací firemních výrobků nemá cenu tyto prozatím katalogizovat. Čas ukáže, co bude pro současné i budoucí sběratele z tohoto okruhu přítisků natolik zajímavé, že se s takovými náměty setkáme i ve specializovaných příručkách o českých známkách. Chtěl jsem znát odpověď ještě na jednu otázku a to proč jsou na některých tiskových listech (TL) s přítisky dole pořadová čísla označená písmenem "P" nebo "V"? Odpověď paní Ryškové byla vyčerpávající. Písmenem "P" jsou značeny ty zakázky, které se realizují na pracovišti Postfily (až donedávna v prostorách prodejny Postfily), tedy menší zakázky do několika desítek TL. Písmenem "V" potom ty zakázky, které se zhotovují u výrobce TL, tedy v tiskárně Victoria Security Printing, a.s. Praha. Zde se převážně realizují zakázky, které dosahují nákladu několika stovek až tisíce TL.

Jaké informace by mohly být čtenářům ještě užitečné? Zajímal jsem se. Tak přišla řada na zásilkovou službu filatelistům, která je umístěna v Karlových Varech a vyřizuje individuální objednávky těch sběratelů, kteří nejsou organizování v žádném filatelistickém klubu nebo nemají čas chodit pro novinky k filatelistickým přepážkám, kterých je v současné době 66. Každý může o tuto službu napsat na adresu:

Česká pošta, s.p. Služby filatelistům,
P.O.B. 111, 360 02 Karlovy Vary 2,
nebo zavolat na: 353 540 153 (i fax),
můžete také poslat objednávku mailem: filatelie@sfkv.cpost.cz

Toto pracoviště spadá pod odštěpný závod Západní Čechy a pracuje se s ním jako s interním odběratelem.

Shrnu-li toto povídání, jsou ze všech vyjmenovaných oddělení Postfily pro sběratele nejdůležitější oddělení filatelie, to v rámci vydavatelské a výrobní činnosti zajišťuje vydávání známkových sešitků, analogických pohlednic, známkových ročníků v knižní podobě s černotisky, dále pamětní tisky, obálky prvního dne (FDC), nálepní listy a roční komplety – adjustované známky. Druhým pak oddělení propagace a výtvarných návrhů, neboť realizuje příležitostné přítisky na vlastní obálky a dopisnice jak pro vlastní obchodní využití, tak zakázkovým způsobem pro další objednatele, včetně zajišťování výroby ručních příležitostných poštovních razítek. Pro sběratele jsou aktuální dopisnice s přítisky Postfila, většinou s propagací mezinárodních a tuzemských veletrhů a výstav poštovních známek, kterých se POSTFILA účastní přímo nebo formou zastoupení, či s náměty jiných význačných výročí a událostí. Realizují se zde také přítisky pro Poštovní muzeum a přítisky privátní. Až budu psát článek "Jak vzniká známka", vrátím se k paní Ryškové pro další konkrétnější informace týkající se jednotlivých fází zadávání výroby, uskladnění a distribuce.

Za všechny sběratele děkuji paní Ryškové za poskytnuté informace.


Autor: Josef Fronc | 26. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na flash disku

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na flash disku

  • Cena: 999 Kč
Albové listy A4 Československo (1945-1992), nezasklené, zvýhodněný komplet (742), 10x desky, 10x archivní box,

Československo 1945-92, zvýhodněný komplet-plná verze (742 listů) + 10 ks desek se zlatotiskem a archivními boxy (zaplatíte pouze 9 ks desek a archivních boxů a 1 desky a 1 arch.box získáváte zdarma)

  • Cena: 12143 Kč