Reklama

Zpravodaj 4/2003: Střípky z filatelistického světa

Jak jsme se mohli dočíst počátkem roku 2002, prosadilo vedení Mezinárodní filatelistické federace (FIP) nový projekt na podporu filatelie, konkrétně pořádání Mistrovství světa ve filatelii. První mistrovství se uskuteční již v příštím roce 2004 v rámci konání Mezinárodní filatelistické výstavy v Singapuru. Víme, že výstava potrvá 5 – 6 dnů, bude mít 1600 – 2000 výstavních ploch, v každé soutěžní třídě bude vybráno 6 finalistů, kteří budou muset svou expozici obhájit na podiu, mistrovství bude mít celkem 12 soutěžních tříd, tedy 72 finalistů. Podmínkou bude osobní účast všech vystavovatelů, aby mohli osobně ve finále prezentovat svůj exponát. Každý kontinent bude v každé soutěžní třídě zastoupen osmi účastníky. Tedy 96 soutěžících z každého kontinentu. Kontinentální kvalifikace jsou právě v tuto dobu ve finiši, neboť uzávěrka přihlášek pro toto první Mistrovství světa ve filatelii byla letos v říjnu. Doufáme, že se brzy dozvíme, kdo z evropského kontinentu obstál v kvalifikaci a zda bude evropský kontinent reprezentovat některý z vystavovatelů z České republiky.

...


Když se chceme něčemu věnovat podrobně, neobejdeme se bez informací. Na nich totiž záleží. Důležitý je zdroj, tedy kvalita a sní samozřejmá aktuálnost – jedním slovem spolehlivost. Když jsem psal do Zpravodaje 2/03 článek o Apollu 17, použil jsem jako zdroj informací encyklopedii Diderot. Netušil jsem tehdy, že i v takovémto "zaručeném" zdroji informací pro školy, rodiny, instituce,... může být desinformace. U jména astronauta E. A. Cernana je totiž uvedeno, že "tragicky zahynul při silniční havárii 8. 7. 1999 v Kalifornii v USA". Až teprve na upozornění kolegů ze sekce Kosmonautika Námětové společnosti SČF jsem se dozvěděl, že to není pravda. Údajně proběhla v médiích zpráva o havárii vrtulníku, s jejíž souvislostí se objevila tato tragická zpráva, ale ta byla později prokázána jako nepravdivá. Jenže autoři této encyklopedie a třetího dílu Velké všeobecné encyklopedie jaksi nestihli tuto zásadní změnu zaznamenat a vše tak uvést na správnou míru. Pan Cernan byl prý dokonce v roce 2002 na návštěvě v Praze. Popřejme mu tudíž hodně zdraví a já se jako autor zmíněného článku dodatečně omlouvám za převzetí milné informace.

Další desinformace jsou pro nás, sběratele známek, bohužel dostupné i ve filatelistické literatuře. Pan Sedlák na jiném místě Zpravodaje kritizuje špatnou přípravu podkladů v nově vydaném katalogu Československo 1945 – 1992 (Pofis 2004), i když je v úvodu uvedeno, že je opravené a doplněné. Ale máme bohužel chyby i v Příručce pro sběratele československých známek a celin z roku 1988. Tuto knihu jsem považoval až do nedávných dní za "bibli" filatelistovu, dokud jsem nezjistil, že hlavně v části o uvádění autorů návrhů našich známek je pěkný chaos. Nevím z jakých pramenů čerpají autoři takovýchto sdělení, je z toho ale jasné, že od sebe opisují. Pouze nevím, co bylo prvním zdrojem těchto nepřesností. Zda kolektiv autorů katalogu Pofis 1998 nebo kolektiv autorů Příručky (ta končí rokem 1987, katalog mapuje emise až do skončení tohoto období, do roku 1992). Vzhledem k tomu, že některá jména autorů obou publikací se v knihách ztotožňují, může být zdroj chyb ještě někde jinde, ze kterého bylo čerpáno pro obě publikace. Nic ale autory neomlouvá, že informace před zveřejněním neprověřili. Bylo by tedy na místě, kdyby se této problematice někdo věnoval a uvedl vše na pravou míru, jinak budou chybovat i ti, kteří z takto "spolehlivých" zdrojů budou čerpat pro vlastní publikování či jinou studijní práci! OPRAVME jednou pro vždy publikované omyly!

Dejme tedy hlavy dohromady, přestaňme mezi sebou soupeřit a společnými silami vydejme kvalitní specializovanou příručku se vším všudy, která by jednak zohlednila i v minulosti zatracované období 1939 – 1945, byla doplněna o veškeré nové poznatky až do konce roku 1992 a napravila chyby, které se bez opravy šíří mezi čtenáře. Bylo by určitě užitečné zasadit se o aktuální vydání "Příručky" - vydání druhé, doplněné, které bude oproštěno od politiky, zato bude více specializované a odborné. Trojjazyčný text by určitě pomohl jejímu prodeji i do zahraničí, takže vložené finance by mohly být vráceny v relativně krátké době zpět. Najdou se ochotní spolupracovníci a sponzoři, kterým ještě záleží na propagaci Československé známky? Protože vím, že Zpravodaj chodí i na GŘ České pošty s.p., na SČF, do PTC Praha a.s., čtou jej i významní obchodníci na trhu se známkami, očekávám reakci, ať již zaslanou do naší redakce, či otištěnou v jejich časopisech či informacích. Nebo i na filatelistické půdě budou úrodně vzkvétat žabomyší války známé z půdy našeho parlamentu, které ke sjednocení a kvalitní spolupráci nevedou? Pokusme se kvalitní literaturou získat více příznivců pro našeho společného koníčka!


Autor: Josef Fronc | 7. 6. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář