Reklama

merkur-revue.eu

Sekce Bohemika ČNS

Sekce Bohemika byla založená v listopadu 1969. Zabývá se filatelistickým materiálem všech známkových zemí, který se týká České republiky, její minulosti i současnosti.

Filatelistickým materiálem nejsou jen známky, ale existují i razítka, celiny či celistvosti mající vztah k České republice. Někdy není jednoduché zjistit, že nějaká známka či další filatelistický materiál mají něco společného s Českou republikou, ale to je ta pravá výzva pro každého sběratele bohemiky!

Každý sběratel Bohemiky si může zvolit, jaká část se stane jeho sběratelským zájmem - např. české osídlení Severní Ameriky. Takovýto sběratel bude pátrat po co největším množství měst na tomto území, která byla založena českými přistěhovalci a dokladovat je jejich poštovními razítky. Další možností je sbírání slavných osobností mající vztah k České republice - názorným příkladem je Albert Einstein, který strávil v Praze několik let jako universitní učitel. Můžete si však zvolit i témata jako český sport, hudba, náboženství, kultura, český průmysl a jeho výroby atd.

Sekce vydávala od počátku své činnosti vlastní stejnojmenný zpravodaj.zpravodaj. Bylo vydáno již přes 200 čísel v celkovém množství více než 4.400 stran s 6.000 obrázky! Každoročně vycházelo 6 čísel zpravodaje.

Vzhledem k úmrtí pana Ing. Černého, který byl vedoucím sekce a redaktorem zpravodaje nevyvíjí sekce v současné době žádnou činnost a prakticky zanikla. Byli bychom rádi, kdyby se našel někdo, kdo by byl ochoten sekci vést a pokračovat ve vydávání zpravodaje.


Další sekce:

Doprava | Esperanto | Fauna-Flora | Kosmos
Polární filatelie | Požární ochrana | Skauting | Výtvarné umění

Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.

Reklama

merkur-revue.eu
Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.