Reklama

merkur-revue.eu

Sekce Skauting a II. národní odboj

Na rozšířené schůzi vedení České námětové společnosti v září 2001 byla ustavena nová námětová sekce Skauting. Skautská filatelie je mezi sběrateli rozšířena již dlouhá léta, proto se p. Ivan Vápenka rozhodl vytvořit sekci Skauting, která by sdružovala všechny zájemce o uvedený obor, registrované ve Svazu českých filatelistů.

Sekce zahájila svoji činnost od ledna roku 2002 a od svého počátku vydávala zpravodaj Skautfila. V něm byly otištěny filatelistické informace vybrané z klubového zpravodaje ZIPSS (Zprávy a informace pro skautské sběratele) Klubu skautských sběratelů Junáka (KSSJ), ale i další příspěvky z vlastní tvorby. Zpravodaj sekce vycházel čtvrtletně současně se ZIPSSem. V současné době již nevychází.

Jednou ze stěžejních činností sekce je zajišťování nových propagačních štočků do výplatních strojů Postalia, které jsou využívány při různých skautských akcích na poštovních úřadech po celé republice. Sekce se podílela i na vydání příležitostné dopisnice České pošty a na dvou skautských ručních příležitostných razítkách k příležitosti 90 let českého skautingu. V současné době zajišťuje zejména strojová razítka tematicky zaměřená na II. národní odboj.

Sekci vede:

Ivan Vápenka, Košťálkova 1885, 266 01 Beroun
email: ivanvap@volny.cz

Zpět na seznam sekcí


Další sekce:

Bohemika | Doprava | Esperanto | Fauna-Flora | Kosmos
Polární filatelie | Požární ochrana | Výtvarné umění

Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.

Reklama

merkur-revue.eu
Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.