Reklama

merkur-revue.eu

Sekce Požární ochrana ČNS

Začátek činnosti sekce Požární ochrana ve filatelii se datuje do roku 1981, kdy byl její vznik tehdejším předsednictvem ÚV SČSF schválen. Sekce rovněž působila pod hlavičkou tehdejšího Federálního výboru SPO ČSSR. V současné době sekce působí při Centru hasičského hnutí v Přibyslavi.

Hlavní činností sekce je propagace požární ochrany na filatelistických materiálech. V mnoha případech spojili členové sekce příjemné s užitečným, což znamená, že působí v požární ochraně jako příslušníci Hasičských záchranných sborů nebo ve sborech dobrovolných hasičů obcí a filatelie je pro ně koníčkem. Tuto činnost sekce lze charakterizovat i z hlediska prevence, kdy je šířena informace o činnosti hasičů záchranářů, jejich technice, historie, ale i pojišťovnictví mezi širokou veřejností.

Další náplní práce sekce je výstavní činnost. Své námětové exponáty vystavují členové při různých výročích založení hasičských sborů, hasičských soutěžích, na veletrzích Pyromeeting a Pyros v Brně a při dalších příležitostných akcích.

Vzájemná setkání sekce probíhají 1-2x do roka. Velmi úzká spolupráce je s Centrem hasičského hnutí v Přibyslavi, kde má sekce zázemí pro pořádání výstav, setkání členů apod. Sekce vydává svůj zpravodaj, ve kterém lze najít informace o činnosti sekce, o nově vydaných filatelistických materiálech a další zajímavosti z činnosti hasičů. Velmi úspěšná je také spolupráce s polskou námětovou sekcí a jsou udržovány kontakty s německými sběrateli a s klubem hasičských sběratelů poštovních známek v USA.

Vedoucím sekce je:

Jan Horský, Vančurova 7, 586 01 Jihlava 1
email: jan.horsky@hasici-vysocina.cz

Zpět na seznam sekcí


Další sekce:

Bohemika | Doprava | Esperanto | Fauna-Flora
Kosmos | Polární filatelie | Skauting | Výtvarné umění

Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.

Reklama

merkur-revue.eu
Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.