Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

Album na poštovní známky - vč. listů VARIO

Album na poštovní známky - vč. listů VARIO

  • Cena: 459 Kč

Zpravodaj Společnosti

Jak jste se dozvěděli z úvodníku o Společnosti a z našeho organizačního řádu, patří publikační činnost mezi hlavní poslání Společnosti. Samotné studium některé ze specializací obnáší spoustu času strávenou nad známkami. Aby takové studium splnilo očekávání badatelů – dělení se o radost a pocity z dobře odvedené práce, nestačí si zjištěné poznatky nechat jen pro sebe. Zjištěné poznatky se nejprve konzultují v užší studijní skupině a poté se konfrontují s ostatními badateli Společnosti v našem Zpravodaji. Tento je základní publikací společnosti a je určen všem členům, kteří platí řádně členské příspěvky. Vychází zpravidla čtyřikrát ročně jako černobílý cyklostylovaný materiál formátu A5 v rozsahu 32 – 60 stránek. Redakční rada VV Společnosti formou tohoto Zpravodaje informuje členskou základnu o aktuálním vnitrospolečenském životě, o poznatcích, které zaslali do redakce členové společnosti. Publikuje výsledky studijních skupin sběratelů, poznatky o nových známkách a vše co s posláním společnosti úzce souvisí. Již z tohoto výčtu je patrné, že Zpravodaj je kolektivním dílem všech aktivních dopisovatelů, kteří jen nečekají, co pro ně ostatní pilní "studenti" zveřejnili. Proto obsah Zpravodaje bude vždy jen takový, jaký si ho členové společnosti udělají.

Na ukázku jsem pro Vás připravil poslední číslo Zpravodaje, které vyšlo ještě jako Zpravodaj Komise československé známky SČSF. Má číslo 42 a vyšlo v září 1990.

Zpravodaj Společnosti


Dále je ukázka Zpravodaje č 43 z prosince 1990 a je to první Zpravodaj vydaný již Společností SČSZ SČF. V tomto čísle je zveřejněn tehdy schválený Organizační řád nově vzniklé Společnosti. Mimo těchto zásadních informací se v tomto čísle dočtete o emisním plánu československých známek na rok 1991, novinky o československých známkách Pof.č. 2930-33, A 2940 a poznatky o známkách z emise "Bratislavské historické motivy". Velmi zajímavým článkem je také úvaha nad dosavadními poznatky o zn. Pof.č. 1828 od autorů - Ing. Gerece, PhDr. Arbeita a S. Píseckého.

Zpravodaj Společnosti


Jak vypadá současná podoba Zpravodaje Společnosti SČSZ SČF je vidět na následujícím obrázku. Obálka se ustálila na svém vzhledu, VV se domluvil a určil jako symbol Společnosti první známku vydanou českou republikou v roce 1993. Mohli bychom právě zde začít polemizovat, proč právě tento symbol, když Společnost zastřešuje československou známku a v nových podmínkách po rozdělení Československa specialisty nejen z Čech a Slovenska ale specialisty věnující se známkám ze všech historických epoch československých dějin.

Zpravodaj Společnosti


Rád bych osobně znal názory všech členů dostávající Zpravodaj, aby se vyjádřili k této věci. Osobně jednám s některými členy na Slovensku, aby se aktivovala "Sekce slovenské známky" a začala aktivně přispívat i do "jejich" Zpravodaje, aby čeští sběratelé slovenských známek měli hodnotné informace právě o slovenských známkách. Protože tomu tak není, jeví se současný Zpravodaj spíše jako Zpravodaj "Sekce české známky" (vede mne k tomu i podbízející se "logo" první české známky). S tím bych osobně chtěl také brzy něco udělat. Uvidíme, jak se tato problematika podaří vyřešit.


Autor: Josef Fronc | 17. 6. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Rakousko - čistá - č. 929-932

Rakousko - čistá - č. 929-932

  • Cena: 560 Kč
Pinzeta LINDNER - 2038 - 120 mm - zahnutá

Pinzeta LINDNER - 2038 - 120 mm - zahnutá

  • Cena: 153 Kč