Reklama

merkur-revue.eu

Zpravodaj Společnosti

Jak jste se dozvěděli z úvodníku o Společnosti a z našeho organizačního řádu, patří publikační činnost mezi hlavní poslání Společnosti.

Váš komentář