Sběratelství - články - Antikvariát | 9. 1. 2015
Sbíráme knihy - 10. část

V posledním pokračování našeho seriálu si povíme něco k tématům, které se nám obsahově nepodařilo zařadit do některé z předchozích částí. Začneme tím, že si vysvětlímeSběratelství - články - Antikvariát | 8. 1. 2015
Sbíráme knihy - 9. část

V 9. části našeho seriálu si budeme povídat o sbírání časopisů a novin. Hned v úvodu si dovolím udělit začínajícímu sběrateli časopisů jednu důležitou radu.Sběratelství - články - Antikvariát | 4. 1. 2015
Sbíráme knihy - 8. část

V této části našeho seriálu si budeme povídat o cenách, což je téma jistě zajímavé, ale nabízí i určitý prostor pro subjektivní názory, proto berte i moje názory a rady s rezervou.Sběratelství - články - Antikvariát | 3. 1. 2015
Sbíráme knihy - 7. část

Pro každý sběratelský obor je dobré, když jsou k dispozici katalogy. Tyto základní pomůcky dobře znají hlavně filatelisté, sběratelé mincí, bankovek a částečně i zápalkových nálepek.Sběratelství - články - Antikvariát | 1. 1. 2015
Sbíráme knihy - 6. část

Bylo by zle nedobře, kdybychom do knih investovali hodně peněz a jenom nevhodným uložením by došlo k jejich poškození nebo k jinému znehodnocení. Filatelisté tento problém dobře znají, protože známky jsou ještě citlivější na správné uložení než knihySběratelství - články - Antikvariát | 31. 12. 2014
Sbíráme knihy - 5. část

V této části našeho seriálu si budeme povídat o nejčastěji používaných reprodukčních technikách při tvorbě ilustrací. Jako základní literaturu k studiu reprodukčních technik doporučuji titul Richard Bláha: Přehled polygrafie, SNTL, Praha 1959.Sběratelství - články - Antikvariát | 27. 12. 2014
Sbíráme knihy - 4. část

Každý sběratelský obor má svou terminologii a nejinak je tomu u sběratelství knih. Určitou výhodou oproti filatelii je, že základní terminologie není moc složitá, ale kdybychom sáhli hlouběji, filatelie by to asi prohrálaSběratelství - články - Antikvariát | 26. 12. 2014
Sbíráme knihy - 3. část

V této části budeme pokračovat ve výčtu zaměření, žánrů, jimž naši sběratelé nejčastěji věnují svou pozornost, případně těch, které si jejich pozornost dle názoru autora zaslouží.  Starší články

© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223