Autoři - ZSF

Reklama

merkur-revue.eu

Autor - ZSF

Zväz rakúských filatelistov a Zväz slovenských filatelistov Vás pozývajú na Deň otvorených dverí Zväzu rakúskych filatelistov r. 2005.
Zväz slovenských filatelistov pripravuje vydanie nového vydania špecializovaného katalógu slovenských poštových známok a celín (1939 - 1945, 1993 - 2004).
18. 6. 2004 zasadala Rada Rakúskeho filatelistického zväzu (VÖPh) v zasadačke gen. riaditea Slovenskej pošty na námestí SNP v Bratislave.
Nitrianski filatelisti po dvoch úspešných medzinárodných filatelistických výstavách NITRAFILA 1998 a NITRAFILA 2003 už pripravujú ďalšiu medzinárodnú výstavu NITRAFILA 2008
Tento volebný poriadok ZSF upravuje spôsob navrhovania členov ZSF do funkcií v orgánoch na všetkých organizačných stupňoch a spôsob voľby predsedov a členov všetkých orgánov v súlade s Organizačným poriadkom ZSF.
Zväz slovenských filatelistov (ďalej len ZSF alebo zväz) je otvoreným záujmovým združením filatelistov Slovenskej republiky.
Rada FIP sa pravidelne stretáva na svojich zasadnutiach o ktorých informuje prostredníctvom časopisu Flash.
Komisia mala schôdzu v prvom polroku v Trenčíne pri Krajskej výstave LAUGARICIO. V jej odbornom programe bola beseda s členmi poroty pri vystavených námetových exponátoch.
  Starší články

ZSF

Email

WWW


Autor o sobě nic více nenapsal.

Reklama

merkur-revue.eu

ZSF

Email

WWW


Autor o sobě nic více nenapsal.