Spravodajca ZSF 2/2004: Viete, že?

18. 6. 2004 zasadala Rada Rakúskeho filatelistického zväzu (VÖPh) v zasadačke gen. riaditea Slovenskej pošty na námestí SNP v Bratislave.

Váš komentář