Volebný poriadok ZSF

Tento volebný poriadok ZSF upravuje spôsob navrhovania členov ZSF do funkcií v orgánoch na všetkých organizačných stupňoch a spôsob voľby predsedov a členov všetkých orgánov v súlade s Organizačným poriadkom ZSF.

Váš komentář