Výbor KF 52-51 Nitra uspořádal Výročnú členskú schôdzu, která se uskutečnila 14. března 2023 v úterý v Dome Matice slovenskej na Čermáni s následujícím programem
5. listopadu 2020 zemřel dlouholetý spolupracovník Infofila.cz, přítel, kolega a vzácný člověk Mgr. Ján Mička. Tato smutná zpráva nás zasáhla náhle.
V minulom roku oslávil jeden z najaktívnejších slovenských klubov filatelistov 30 rokov. Je to obdobie, v ktorom sú ľudia takpovediac v aj v  mladíckom veku, ale už aj s mnohými životnými skúsenosťami.
Rok 2011 je pre slovenských organizovaných filatelistov rokom výročných schôdzí, valných zhromaždení združení klubov a konečne aj konania IX. Valného zhromaždenia ZSF.
Ešte poriadne ani nestačila zaschnúť tlačiarenská čerň za poslednými riadkami seriálu Malá škola filatelie, ktorý po dva roky vychádzal na stránkach Zberateľa
Zväz slovenských filatelistov pripravuje vydanie nového vydania špecializovaného katalógu slovenských poštových známok a celín (1939 - 1945, 1993 - 2004).
18. 6. 2004 zasadala Rada Rakúskeho filatelistického zväzu (VÖPh) v zasadačke gen. riaditea Slovenskej pošty na námestí SNP v Bratislave.
Nitrianski filatelisti po dvoch úspešných medzinárodných filatelistických výstavách NITRAFILA 1998 a NITRAFILA 2003 už pripravujú ďalšiu medzinárodnú výstavu NITRAFILA 2008
  Starší články