Spravodajca ZSF 2/2004: Viete, že ...?

- na výročnej schôdzi KF 52-51 v Nitre odovzdali strieborný Čestný odznak ZSF riaditeľke Domu Matice slovenskej v Nitre D. Pedročiakovej za dlhoročnú podporu činnosti KF

- KF 52-51 v Nitre, ktorý má 49 členov, má družbu s Klubom filatelistov v Žďári nad Zásavou (ČR) a Báčskom Petrovci (srbsko)

- Dom Matice slovenskej v spolupráci s KF 52-51 v Nitre usporiadal seminár o generálovi M. R. Štefánikovi spojený s propagačnou výstavou exponátov a kníh o Štefánikovi

- KF 53-05 v Martine rozvíja spoluprácu s Domom odborov strojárov a Múzeom A. Kmeťa a o pravidelných mesačných schôdzach informujú sekretariát ZSF

- Nitrianski filatelisti po dvoch úspešných medzinárodných filatelistických výstavách NITRAFILA 1998 a NITRAFILA 2003 už pripravujú ďalšiu medzinárodnú výstavu NITRAFILA 2008

- nitrianski filatelisti zriadili výstavný fond na prípravu výstavy NITRAFILA 2008, do ktorého každoročne dobrovoľne prispeje každý člen klubu. Číslo bankového účtu, na ktorý môžete prispieť bude uverejnený v budúcom čísle

- KF 53-58 založil nový Krúžok mladých filatelistov, ktorý má na začiatku 7 mladých filatelistov

- Meststký úrad v Senici poskytol KF 52-44 finančné prostriedky na zakupovanie odbornej literatúry a na podporu činnosti KMF.


Autor: ZSF | 20. 8. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář