Spravodajca ZSF 2/2004: Viete, že?

18. 6. 2004 zasadala Rada Rakúskeho filatelistického zväzu (VÖPh) v zasadačke gen. riaditea Slovenskej pošty na námestí SNP v Bratislave. Týmto činom chcel VÖPh zdôrazniť našu spoločnú príslušnosť k Európskej únii a prejaviť záujem o hlbšiu spoluprácu so Zväzom slovenských filatelistov. Zúčastnilo sa ho 18 členov Rady VÖPh, predseda ZSF a predseda Revíznej komisie ZSF.

Po prehliadke mesta a spoločnom obede začalo o 13.15 krátke spoločné zasadnutie predstaviteľov obidvoch zväzov. Predseda ZSF predniesol krátky príhovor s akcentom na budúcu spoluprácu. Potom pokračovalo pracovné zasadnutie Rady VÖPh do 17,15 hodiny.


Autor: ZSF | 22. 8. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář