Nabídka našeho eshopu

Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

  • Cena: 519 Kč

1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Dátum vydania: 12. 6. 2013
Název emise: 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
Nomin. hodnota: 1,60 €
Číslo emisie: 542
Autor: prof.akad. mal. Dušan Kállay
Rytec: Miloš Ondráček
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombnácii s ofsetom

1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Informácie:

Rokom sv. Cyrila a Metoda, vyhláseným Radou Konferencie biskupov Slovenska, si pripomíname počiatky samostatného slovanského písomníctva potrebného pre kodifikovanie staroslovienskej liturgie. Tú sa obom vierozvestcom podarilo presadiť v Ríme založením samostatnej Moravsko-panónskej cirkevnej provincie. Tento jubilejný rok je vhodnou príležitosťou prezentovať oboch byzantských misionárov na základe najstarších známych zobrazení, ktoré sa nachádzajú na mieste posledného odpočinku sv. Konštantína-Cyrila, v bazilike San Clemente v Ríme.
 Medzi najväčšie pozoruhodnosti dolnej baziliky patrí freska „Osobný súd sv. Cyrila“ z 9. storočia, ktorá sa stala námetom poštovej známky. Sv. Cyril a Metod kľačia pred Kristom Pantokrátorom, pričom za sv. Cyrilom (vľavo) stojí archanjel Michael po boku so sv. Ondrejom a za sv. Metodom (vpravo) stojí archanjel Gabriel spolu so sv. Klimentom. Skutočnosť, že ide o stvárnenie sv. Cyrila s Metodom vieme na základe nápisu, ktorý bol čitateľný pri objave fresky v 19. storočí: „Bože, udeľ hriešnemu Cyrilovi večné odpočinutie. Amen.“ V spodnej časti hárčeka je prezentovaná ďalšia z fresiek dolnej baziliky s názvom „Prenesenie ostatkov sv. Klimenta“ z 11. storočia. Freska stvárňuje udalosti pri príchode oboch bratov do Ríma v roku 867, kam ich pozval pápež Mikuláš I., keď sa dozvedel, že nesú so sebou ostatky sv. Klimenta pápeža. Hárček je nakoniec dekorovaný hlaholikou prevzatou z jednej zo strán Assemaniho evanjeliára z konca 10. storočia, ktorý sa nachádza vo Vatikánskej knižnici v Ríme.
Motívom prítlače FDC je ďalšia z fresiek baziliky San Clemente v Ríme s názvom „Zostúpenie Krista do predpeklia“ z 9. storočia s polopostavou mnícha s knihou v ruke. Predpokladá sa, že ide o portrét sv. Cyrila, vytvorený byzantským maliarom, pretože situovanie fresky je zhodné so správou zo Života Konštantína, že bol pochovaný „po pravej strane oltárnej v chráme sv. Klimenta“. Motívom FDC pečiatky je nakoniec motív oranta/biskupa s  krížom na krku, nachádzajúci sa na reverze veľkomoravského nákončia z hrobu č. 100 pri kostole č. II na hradisku „Valy“ pri Mikulčiciach.
Mgr. Martin Vančo, PhD.
(zdroj www.pofis.sk)

FDC:

1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky SR. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.


Autor: Zdeněk Jindra | 12. 7. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

  • Cena: 935 Kč
Katalog poštovních známek World Philately - Česká republika (1993-2021) na flash disku

Katalog poštovních známek World Philately - Česká republika (1993-2021) na flash disku

  • Cena: 399 Kč