Na kuponu je znázorněn pohled na tutéž postavu Diskobola zezadu. Na velkém kuponu je detail atletovy figury na pozadí s vavřínovým věncem.
Při tvorbě aršíku se autorka inspirovala kresbami s fragmenty ručně vyřezávané koláže. Pozadím děje je kulisa gotizujících oken s trojlístky odkazující na dobu, do které Wiliam Shakespeare zasadil hry Král Lear, Romeo a Julie, Macbeth.
Krása lázeňské architektury i parkových a sadových úprav - Dvorana Glauberových pramenů na okraji sadů Solného a Lučního pramene.
Motiv vychází z ilustrací Gabriely Dubské pro pohádkovou knihu Václava Čtvrtka O makové panence a motýlu Emanuelovi.
Horní část aršíku tvoří především pohled na proslulou vinici Šobes. Dále je zde zobrazena řada chráněných druhů rostlin a živočichů vyskytujících se pouze v této oblasti.
Jan Veselý je znázorněn s vítězným úsměvem na tváři, v dresu národního cyklistického družstva se zlatým věncem
Portrét Blaise Pascala. Prvotní inspirací byla pro autora částečná znalost jeho knihy Myšlenky, která byla několikrát přeložena do češtiny
Josef Jungmann – český filolog, lexikograf, spisovatel a překladatel. Studoval filozofii na filozofické fakultě univerzity.
  Starší články