Dumal jsem nad tím, proč se říká doporučené psaní či doporučená zásilka. Bude to asi tím, že historicky byl takový dopis doporučen ke zvláštní péči při přepravě a doručování.
V posledním čísle časopisu Filatelie (6/2011) se shodou okolností (nebo záměrně?) objevily dva články, týkající se redukcí a retuší zejména na emisi Hradčany.
Medzi nami žijú deti i dospelí, ktorí by radi plnou náručou prijímali radosti okolitého sveta, ale osud im to nedožičil.
Čierna penyovka - prvá známka sveta v nominálnej hodnote 1 penny vydaná vo Veľkej Británii 6.5. 1840.
Ďalšou dôležitou pomôckou sú katalógy známok. Dnes na trhu sú dostupné katalógy od mnohých vydavateľov napr. POFIS (Slovensko), MICHEL (Nemecko), YVERT (Francúzsko)
Kupón - potlačená alebo nepotlačená plocha papiera súvisiaca so známkou a tvoriaca výplň archu nad stanovený počet známok. Rozmer kupónu môže byť zhodný s rozmerom známky s kupónom alebo odlišný.
Výrobná chyba - vzniká dôsledkom chybného materiálu alebo dôsledkom závad pri vlastnej výrobe známok. Poznáme tieto druhy výrobných chýb
Nijaký skúsený filatelista neberie známku priamo do rúk. Vlhkými alebo špinavými rukami by sme mohli známku ľahko poškodiť. Preto na bezpečnú manipuláciu so známkami sa používa pinzeta.
  Starší články

Reklama

merkur-revue.euprodatobrazy