30 rokov KF 52-51 Nitra

V minulom roku oslávil jeden z najaktívnejších slovenských klubov filatelistov 30 rokov. Je to obdobie, v ktorom sú ľudia takpovediac v aj v  mladíckom veku, ale už aj s mnohými životnými skúsenosťami. To sa dá povedať aj o práci KF ZSF v Nitre. Nechýba im mladícky elán, ani dosť skúseností na rozdávanie a pomoc iným. Dokazuje to aj druhá kronika klubu, ktorú tento agilný klub vydal v minulom roku. Činnosť členov klubu je spojená s realizáciou všetkých druhov výstav poštových známok od propagačných až po súťažné celoštátne a medzinárodné. Nielen to ich však prezentuje na verejnosti a medzi filatelistami. Známi sú ako neúnavní propagátori poštových známok organizovaním ich inaugurácií, slávnostných vyhlasovaní výsledkov ankiet o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, prácou s mladými filatelistami, usporiadaním niekoľkých kongresov mladých filatelistov, oživením záujmu o príležitostné poštové pečiatky, spoluprácou s tvorcami poštových známok atď.

Vydaná Kronika začína príhovorom dlhoročného tajomníka KF 52-51 Nitra a súčasného predsedu ZSF Miroslava Ňaršíka. Na ďalších stranách sú stručne popísané udalosti od pamätného založenia klubu v roku 1981 pri národnom podniku PLASTIKA Nitra s uvedením zakladajúcich členov, medzi ktorými sú stále ešte niektorí aktívne činní členovia a funkcionári klubu.

Celá kronika je možno aj návodom pre začínajúce kluby, čo môže byť náplňou ich činnosti popri zbieraní známok: starostlivosť o členskú základňu, zájazdy na výstavy poštových známok, propagačné podujatia v meste Nitra , resp. v regióne, príležitostné poštové pečiatky, balónové a vetroňové lety, filatelistické výstupy na slovenské končiare a pod. Klub, pochopiteľne, využíval filatelisticky všetky závažné kultúrne, náboženské a spoločenské témy, pričom spolupracoval so Slovenskou poštou, mestom Nitra, Nitrianskym samosprávnym krajom, Maticou slovenskou, s patronátnymi domácimi aj zahraničnými klubmi (napr. v Maďarsku, v ĆR, bývalej Juhoslávii atď.), s odbornými spoločnosťami i s ďalšími inštitúciami. Medzi spoločensky významnými osobnosťami, ktoré klub a mesto  Nitru navštívili, nechýbali, boli napr. náš kozmonaut plk. Ivan Bella, ruský kozmonat Viktor Gorbatko, predstavitelia filatelistických zväzov a spoločností susedných krajín aj FIP (napr. Sándor Kurdics, Nicos Rangos) a iní.

Bohatá a úspešná činnosť klubu je dokumentovaná i zoznamom členov ocenených čestnými odznakmi ZSF všetkých stupňov. Po zásluhe. Pritom členská základňa klubu nie je príliš veľká, viac- menej kolísala medzi tromi desiatkami a pol stovkou členov a z nich je uvedených okolo 25 vystavovateľov. Uviesť zoznam príležitostných poštových pečiatok na desiatich stranách kroniky (!) je samo o sebe úctyhodné, ale predstaviť si, čo sa za tým skrýva práce, námahy a v nie poslednom rade veľkého finančného zabezpečenia na ich úhradu za zhotovenie a používanie je ťažko predstaviteľné a merateľné.

Kroniku zostavil Miroslav Ňaršík, grafiku spracoval Doc. Igor Benca, ak. mal. Je v nej množstvo dokumentačného materiálu, ktorý s textom publikácie vrátane farebnej obálky ju robí príťažlivým čítaním, ktoré môže pomôcť odpovedať na často kladené otázky o budúcnosti filatelie a poštovej známky. Ak by s rovnaký zanietením pristupovali v našom zberateľskom záujme vo väčšine klubov, tak podobné obavy by neboli na mieste.

30 rokov KF 52-51 Nitra


Autor: Ján Mička | 20. 2. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář