Český svaz včelařů - 150. VÝROČÍ

Datum vydání: 18. května 2022

Název emise: Český svaz včelařů - 150. VÝROČÍ

Nominální hodnota: 23 Kč

Katalogové číslo: 1161

Tiskové listy: á 5 ks samolepících známek + kupóny

Výtvarný návrh: Mikuláš Kavan


Český svaz včelařů - 150. VÝROČÍNámět známky:


Český svaz včelařů má dlouhou a bohatou historii. Vývoj včelařské spolkové činnosti byl velmi složitý, přesto se včelaři v průběhu 19. a 20. století propracovali k jednotnému Českému svazu včelařů. Včelařský spolek pro Čechy byl založen 22. 3. 1872. V roce 1884 došlo k jeho přejmenování na Zemský ústřední spolek včelařský pro Království české v Praze. Historie včelařského spolčování je velmi pestrá i na regionálních úrovních. Na Moravě bylo Zemské ústředí spolků včelařských ustaveno v roce 1898. Ve Slezsku vznikl Zemský ústřední spolek včelařský pro vévodství slezské v roce 1893. Po první světové válce pokračovalo úsilí o sjednocení včelařské organizace a v roce 1921 vznikl Svaz zemských ústředních spolků včelařských v Československé republice. Od roku 1938 však byla jeho činnost postupně oslabována a skončila na základě vládního nařízení protektorátního ministerstva zemědělství pro Čechy a Moravu v roce 1943. Po druhé světové válce byla v roce 1947 založena Jednota včelařů v Praze. V roce 1957 došlo k přeměně Jednoty včelařů na Československý svaz včelařů. V roce 1971, po osamostatnění Slovenského zväzu včelárov, se konal ustavující sjezd Českého svazu včelařů. Od té doby existuje Český svaz včelařů v podstatě se stejnou organizační strukturou. Mezi hlavní úkoly Českého svazu včelařů patří péče o růst odborné a společenské úrovně členů, působení na mládež a její získávání pro chovatelskou činnost.

(zdroj www.cpost.cz)


FDC – obálka prvního dne vydání:


Se známkou je vydaná obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.

(zdroj www.cpost.cz)


Český svaz včelařů - 150. VÝROČÍ

Český svaz včelařů - 150. VÝROČÍ

Český svaz včelařů - 150. VÝROČÍAutor: Zdeněk Jindra | 23. 5. 2022

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář