Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

  • Cena: 999 Kč

Filatelie 8/2012

Posledním, 12.dílem, končí seriál o RG. Po celý rok jste mohli sledovat jeho osudy. V závěrečném díle naleznete zajímavosti, obrázky a informace, které se nedostaly do předchozích částí. V závěru je pak popsán jeho odchod v roce 1984. V úplném závěru je vyhrazené místo pro poděkování všem, kteří se podíleli svými informacemi na tvorbě jednotlivých částí seriálu.

Vyšly nové cenné nálepky Apost s přítiskem, příležitostné R-nálepky a příležitostná razítka 2012.

V minulém čísle F7/12 bylo slíbeno, že nás Jiří Horák seznámí s údaji o emisi (sešitku se šesti známkami), která vyjde 5.9.2012 a bude mít premiéru na veletrhu Sběratel. Rozsáhlý článek je na světě (6 stránek). Jedná se historické automobily, které pocházejí z dvacátých a třicátých let 20.století. Autorem kreseb je Václav Zapadlík, který by měl osobně tento sešitek pokřtít na již zmiňovaném veletrhu. Toto vydání udělá jistě radost nejen námětovým sběratelům, ale i dalším příznivcům automobilů.

Lubor Kunc pokračuje 4.dílem informacemi o výsledcích svého bádání o poštovnictví na území německých provincií 1918-1919. Tentokrát se článek věnuje přechodu poštovnictví pod československou správu a nejstaršímu použití Hradčan na tomto území.

V červnu 2012 se konala 9.Muzejní noc, účastnilo se jej i Poštovní muzeum v Praze. Muzeum se na akci připravilo velmi dobře, každý návštěvník obdržel dopisnici s kašetem Muzejní noci.

František Beneš se v minulé filatelii zabýval otázkou pravosti protichůdných dvojic doplatních známek 1,60 a 5 Kč (vydání 1954). Bylo konstatováno, že k potvrzení závěru o jejich pravosti mohou vést i jiné postupy. Ukázalo se totiž, že stejnou problematikou se zabýval slovenský badatel Miroslav Gerec. 3.stránkový článek nás s postupy seznámí. Nyní je tak pravost existence protichůdných dvojic prokázána a potvrzena hned dvěma autory. Avšak nebezpečí trvá, zejména když byla potvrzena existence těch pravých.

V časopise je jako příloha další část knihy „Filatelie je víc než jen známky“.

Vladimír Zedník píše o dohodě (z roku 2011) Švédska a Dánska (resp. Jejich poštovních správ) o vytvoření společnosti POST NORD AB, která bude v jedné tiskárně zajišťovat známky pro potřebu obou poštovních správ. V květnu 2012 vyšel pamětní přepážkový arch, který se jako derniéra tiskl pouze 17.5.2012. Připomíná tak poslední den tisku známek v Dánsku.

Rok 2013 je ještě za dlouho, nicméně již na veletrhu Sběratel máte možnost uhradit členský příspěvek Klubu Filatelie na rok 2013. Potřebné kupony naleznete na str. 24.

V informacích našich východních sousedů naleznete vyhlášení výsledků 19.ročníku ankety ZSF o nejkrásnější slovenskou poštovní známku za rok 2011. Vítězem je reprodukce deskové malby Metercia z Rožňavy (rytec Fr. Horniak). V novinkách je informace o nové emisi „Krásy naší vlasti - Skalka u Trenčína“.

V letošním roce uplyne 175 let, kdy se Vrchlabský úřad stal samostatným poštovním úřadem (přesně 1.11.1837). Jan Berr nás seznámí s jeho historií a současností, které doplnil dokumenty a dobovými fotografiemi.

Prezident Masaryk se jako osobnost dostal i na zahraniční známky. Nebyl to však jen TGM, ale i naši panovníci Jan Lucemburský, Karel IV., Zikmund Lucemburský na známkách Lucemburska, dále pak Jan Amos Komenský na známkách Bulharska, Maďarska a další. Josef Šolc nás seznámí s vydáním známek s osobností TGM. Na známkách USA (z roku 1960 – 110.výročí narození), dále pak přetisk jednokorunové známky s TGM na území Slovenského státu (1939). Což takhle vytvořit jednorámový exponát?

Ve F4/12 byla položena otázka, jak číst datové údaje na poštovních razítkách. V celé řady správných odpovědí byla vybrána ta nejobsáhlejší, jejímž autorem je Vladimír Feldmann. Jednostránkový příspěvek stojí rozhodně za přečtení.

Ve specializaci ČR najdete rozlišení všech osmi PL - PL719 - EUROPA - Pozvání do vydavatelské země.

V listárně naleznete novou prázdninovou hádanku, jen napovím, že se jedná o film, natočený před více jak 40 lety. Dále pak obrázky z Hollywoodu, protože i zde se lze setkat se známkami.

Vyšly nové odborné zpravodaje KOSMOS, CELINY, zpravodaj sekce severských známkových zemí. Z nových katalogů MICHEL se představí dva nové - MICHEL - Jižní Evropa 2012 a MICHEL - Rakousko Speciál 2012.

V závěru časopisu pak naleznete pozvánku na veletrh Sběratel a informace o připravovaných akcích na veletrhu. Nezapomeňte, již 6.-8.9.2012.

Filatelie 8/2012


Autor: Ing. Jiří Marko | 16. 8. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

Motýli - 15 h - č. 1217 - II. typ - čistá

  • Cena: 290 Kč
Ceník poštovních známek - katalog World Philately 2022 - 9 zn. zemí na DVD

Na DVD je devět známkových zemí - ČSR (1918-1939), ČSR (1945-1992), ČR (1993-2021), SR (1993-2021), Protektorát ČaM (1939-1945), Slovenský stát (1939-1945), Rakousko (1850-1918), Rakousko (1918-1938), Uhersko (1871-1918).

  • Cena: 949 Kč

Související články