Nabídka našeho eshopu

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

  • Cena: 546 Kč

Filatelistická výstava Bratislavafila 2023 se blíží

Infofila srdečně zve všechny sběratele na tuto významnou Národní filatelistickou výstavu pořádanou ve dnech 1. - 4. června 2023 v Bratislavě.


Úvodní slovo předsedy ZSF Pavola Lazara:


Milí priatelia, filatelisti,

Už len desiatky dní nás delia od otvorenia národnej výstavy, ktorou chce filatelia na Slovensku osláviť tridsiate výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky v priestoroch Slovenského národného múzea v Bratislave. Výstavu slávnostne otvorí minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky pán Andrej Doležal, ktorý prostredníctvom ministerstva prevzal nad výstavou záštitu, ako aj pán Bill Hedley, prezident Federation of European Philatelic Associations (FEPA), ktorej uznanie výstava dostala. Teším sa, že sa na výstavu prihlásilo až 145 vystavovateľov so svojimi súťažnými exponátmi a knižnými publikáciami. Štyristoštyridsaťštyri výstavných plôch bude teda do posledného miesta zaplnených, aby tak bolo možné vyhovieť záujmu zúčastniť sa všetkým riadne prihláseným. Ich prevažnú časť tvoria slovenskí a českí vystavovatelia, ale zastúpené sú aj Maďarsko, Veľká Británia, Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko a Kanada.


Osobitne treba vyzdvihnúť fakt, že výstavy sa zúčastnia aj dámy a mládež, pre ktorú je počas výstavy pripravená Filatelistická olympiáda mládeže s atraktívnym sprievodným programom. Prihlásené exponáty pokrývajú takmer všetky výstavné triedy, takže určite si každý návštevník nájde to, čo ho zaujíma najviac. Pozornosť návštevníkov iste zaujme čestný dvor, kde budú vystavené exponáty s raritami svetovej filatelie popredných prestížnych filatelistických zoskupení ako sú Österreichischer Philatelisten Club Vindobona, či Prestige Philately Club Prague, ale aj najvýznamnejších slovenských filatelistov.


Slovenská pošta, a.s. pripravila počas výstavy predaj špeciálneho poštového lístka, poskytovanie osobitných poštových služieb, najmä v podobe príležitostnej pečiatky a inauguráciu poštovej známky emisie „200. výročie pravidelnej expresnej dostavníkovej pošty z Bratislavy do Viedne“.


Okrem toho sa návštevníci môžu tešiť na aukciu exkluzívnych filatelistických položiek Filatelie Flaška, alebo prezentáciu II. zväzku 15. dielu Monografie Česko-Slovenských známok: Poštové pečiatky na území Slovenska 1752-1918, či prezentáciu dvojzväzkovej Monografie známok Slovenska 1939 až 1945. Výstava bude zavŕšená slávnostným vyhodnotením - palmáres v hoteli Avance na Medenej ulici, na ktoré si záujemcovia môžu prostredníctvom informácií na webovej stránke výstavy www. bratislavafila 2023 zakúpiť lístky.


V mene organizačného výboru držím všetkým vystavovateľom palce; ďakujem

všetkým partnerom, ktorí akokoľvek prispeli k realizácii výstavy a teším sa na každého

jedného návštevníka výstavy.

Pavol Lazar

Predseda organizačného výboru výstavy


CO UVIDÍTE NA VÝSTAVĚ...

1. Trieda Tradičnej filatelie: Od Afganistanu ...... po Mauritius

V triede tradičnej (teritoriálnej filatelie) sa bude o pozornosť návštevníka uchádzať 28 expo-

nátov , pojednávajúcich o známkach z rôznych kútov sveta. Aj keď ťažiskovými budú známky

z územia Československa a Slovenska, nebude chýbať ani legendárny Mauritius, prvé známky

sveta vydané na britských ostrovoch, ďaleký Afganistan či tajomné Turecko ...

2. Trieda poštovej histórie: Od 18. ... po 21. storočie

Do triedy poštovej histórie, popisujúcej formy a cesty poštových zásielok v priebehu storočí

a krížom krážom po svete, je prihlásených 20 exponátov. Mapujú poštovú prevádzku v rôznych

historických obdobiach najmä na území Slovenska a Čiech, od predznámkového obdobia (do

roku 1850) až do dnešných dní.

5. Trieda aerofilatelie: Letom – svetom

Päť exponátov uvidíme v triede aerofilatelie, zameranej na dopravu poštových zásielok

vzdušnou cestou, ktorá je už dnes úplne bežnou, kedysi však výnimočnou a aj filatelisticky nad-

mieru zaujímavou. Exponáty ukážu, ako a kam sa lietalo za Rakúsko-Uhorska, ale aj v neskorších

obdobiach.

6. Trieda tematickej filatelie: Od Galileiho... po Gemini

Zrejme najvšestrannejšia výstavná trieda, pokiaľ ide o možnosti využitia najrozmanitejších

filatelistických materiálov spojených zvolenou témou exponátu, bude na výstave zastúpená

tridsiatkou exponátov. Možností je nekonečne, na paneloch uvídíme hlavne šport, techniku

i prírodu, nazrieme do dejín i do kozmu...

8. Trieda modernej filatelie: Dvadsaťročná mladica

Exponáty v tejto triede môžu byť vytvorené prevažne z nového filatelistického materiálu

vydaného od roku 1991 až dodnes, na výstavu sú prihlásené dva od jedného autora.

9. Trieda fiškálnej filatelie: Nie je známka ako známka

Kolkové známky či pečiatky, štátne ceniny veľmi podobné tým poštovým, avšak s odlišným

účelom použitia, patria už niekoľko rokov pod krídla filatelie. Exponátov v tejto triede je však

ako šafránu, na výstavu je prihlásený jediný, venovaný rakúskym novinovým kolkom.

10. Trieda pohľadníc: Orbis pictus

Len nedávno na pôde FIPu kodifikovaná výstavná trieda, venovaná osobitnému druhu

poštovej zásielky, sprostredkujúcej pohľad do ďalekých krajín, sveta umenia, prírody či histórie.

Po prvýkrát bude na slovenskej súťažnej filatelistickej výstave prezentovaných až 9 exponátov

pohľadníc, zameraných prevažne na územie Slovenska.

11. Otvorená trieda: Nielen filateliou je filatelista živý...

V triede, otvorenej aj iným než rýdzo filatelistickým materiálom, sa rozširujú možnosti do-

kumentácie aj takých tém, ku ktorým nie je dostatok filatelistického materiálu. Na siedmich

prihlásených exponátoch budeme vidieť, ako sa ich autori popasovali s osobitnými pravidlami

pre ich tvorbu.

12. Trieda mládežníckej filatelie: Svet očami detí

Hviezdoslavovo „ Ó, mládež naša, ty s držiteľkou rána“ platí aj vo filatelii, tak uvidíme,

ako 9 členov krúžkov mladých filatelistov nielen vidí svet okolo nás prostredníctvom svojich

tematických exponátov, ale aj ich pokroky v zberateľskej práci.

13. Trieda literatúry: Studnica vedomostí

Parafráza Komenského výroku “Pojď, sem, filatelista. Uč se moudrým býti” sa hodí na trie-

du literatúry. 26 prihlásených exponátov pootvorí okienko do studnice vedomostí, nazhro-

maždených za mnohé roky zberateľskej, študijnej a publicistickej práce erudovaných auto-

rov na poli filatelie vo forme kníh, brožúr alebo časopisov. Exponáty budú vystavené tak, aby

umožňovali podrobnú prehliadku každému návštevníko 


PROGRAM VÝSTAVY

1. 6. / štvrtok

16,00 - 17,00 Slávnostné otvorenie výstavy (na pozvánky)

2. 6. / piatok

9,00 - 17,00 Výstava otvorená pre verejnosť

10,00 Inaugurácia známky emisie „200. výročie pravidelnej expresnej

dostavníkovej pošty z Bratislavy do Viedne“ vo výstavných priestoroch

(príležitostná pečiatka).

10,30 Prezentácia druhého zväzku 15. dielu Monografie Česko-Slovenských

známok: Poštové pečiatky na území Slovenska 1752-1918,

Monografie slovenských známok 1939-45 a Poštová história Slovenska 1938-45

11,00 Komentovaná prehliadka výstavy

17,00 Uzatvorenie výstavy

Počas celého dňa bude mať pošta otvorenú výstavnú priehradku, kde bude v predaji

filatelistický materiál (najmä príležitostný poštový lístok ) a bude sa používať príležitostná

výstavná pečiatka.

Počas celého dňa bude mať ZSF otvorený na výstave svoj stánok, kde bude poskytovať

informácie o ZSF a o výstave, poradenskú službu a predávať výstavný katalóg a Monografiu 15/2.

3. 6. / sobota

9,00 - 17,00 Výstava otvorená pre verejnosť

12,00 Oznámenie výsledkov hodnotenia exponátov formou označenia na

výstavných paneloch

12,00 Komentovaná prehliadka výstavy

13,00 Stretnutie vystavovateľov s porotcami *

13,00 - 17,00 Podujatie aukčného domu Petr Flaška

17,00 Uzatvorenie výstavy

Počas celého dňa bude mať ZSF otvorený na výstave svoj stánok, kde bude poskytovať

informácie o ZSF a o výstave, poradenskú službu a predávať výstavný katalóg a Monografiu 15/2.

17,15 Slávnostné vyhodnotenie Filatelistickej olympiády a palmares pre triedu

mládeže

19,00 - 23,00 Slávnostné vyhlásenie výsledkov (palmares) v hoteli Avance

na Medenej ulici 9 (pre pozvaných hostí a záujemcov) **.4. 6. / nedeľa

9,00 - 15,00 Výstava otvorená pre verejnosť

11,00 Komentovaná prehliadka výstavy

Počas celého dňa bude mať ZSF otvorený na výstave svoj stánok, kde bude poskytovať

informácie o ZSF a o výstave, poradenskú službu a predávať výstavný katalóg a Monografiu

15/2.

Ako samostatný sprievodný program mimo priestorov výstavy bude 2. – 4. júna prebiehať

Filatelistická olympiáda mládeže, tradičné podujatie slovenskej mládežníckej filatelie, ktoré

v tomto roku slávi už 50. výročie od konania prvého ročníka 1973.
Autor: Redakce | 11. 4. 2023

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

  • Cena: 546 Kč
PHILALUX3 - SAFE 9865

PHILALUX3 - SAFE 9865

  • Cena: 3695 Kč