Hradčany č.9 – desková vada na 8.ZP/II.TD

Na hodnotě 20h kresby e) se nachází na 8. známkovém poli II. tiskové desky podle Monografie I desková vada – přerušený oblouk vpravo. Mimo tuto vadu mám ve své sbírce několik známek s další ještě výraznější vadou – přerušený horní rám nad písmenem Š. Protože se jedná o známkové pole z horního okraje tiskové desky, je pravděpodobné, že během tisku nebo při čištění tiskové desky došlo k mechanickému poškození tiskového štočku. Že se nejedná o tiskovou vadu, např. zachycený kousek papíru, předpokládám podle vzhledu vady, která se u známek, které mám k dispozici, nemění.

Hradčany č.9 – desková vada na 8.ZP/II.TD

Je zajímavé, že tuto výraznou vadu neuvádí ani Monografie, ale není uvedena ani v rekonstrukci tiskových desek této hodnoty od p. Hamra z r. 1983. Přitom ve výběrech a v partiích nacházím větší množství známek s touto vadou než bez ní. Musela být tedy oběma autorům uvedených publikací známa. Známka této hodnoty byla vydána 3. ledna 1920, první použití známky s touto vadou mám z měsíce července 1920. Protože mimo retuš pravého rámu u této hodnoty není žádná další retuš známa (nepočítám - li retuše čtvrtých spirál, levých příček a pravých příček), známka s touto vadou musela být tištěna jistě nejméně půl roku a jejich množství určitě není zanedbatelné. Otázkou zůstává, proč tato vada nebyla opravena, když byly opravovány na této emisi daleko menší vady a také by mě zajímal názor ostatních sběratelů – specialistů na tuto vadu a proč se nedostala do literatury. Oběma autorům musela být známa.


Autor: Jaroslav Michalík | 3. 8. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář