Nabídka našeho eshopu

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

  • Cena: 546 Kč

Igor Rumanský - Šport na známkách

Šport na známkách
Jeho autor Igor Rumanský oslávil šesťdesiatku

Motto:

Po prvý raz ma na neho upozornil dnes už nežijúci klasik knižného designu Dušan Šulc. Bolo to v prvej polovici sedemdesiatych rokov, keď, ako sa hovorí, výtvarne riešil knižku básní Stôl chudobných. Vtedy mi riekol : - Frontipis dám urobiť Igorovi Rumanskému. Je to ešte len študent našej školy, ale o tomto študentovi budeme počuť. Takto nevinne sa začal knižný tandem Rúfus - Rumanský. Má stále spoľahlivú úroveň a vrcholil niekoľko ráz. Bolo to Igorovo výtvarne pretlmočenie mojich prekladov Hrubínovej poézie pre deti Ako sa chytá radosť. Táto knižka vyšla vlani po tretí raz a nedá sa povedať, žeby náklady jej prvého a druhého vydania boli skúpe. Potom prišli Sobotné večery, pri ktorých jeho výtvarný vklad bol rovnocenným partnerom mojich textov. A to do tej miery, že práve jemu udelilo vydavateľstvo Smena výročnú cenu za túto knižku... Takže aké ešte chvály navyše, ak dobrá vec sa chváli sama?

Milan Rúfus : Roky s Igorom Rumanským, 1998

V marci oslávil svoje ďalšie pekné životné jubileum - šesťdesiatku - známy slovenský výtvarník univerzitný profesor Igor Rumanský /1946/. Tento vysokoškolský pedagóg je výraznou osobnosťou súčasného slovenského výtvarného umenia reprezentujúceho jeho poetické tendencie a ľudský prívetivé posolstvo. Patrí ku generácii výtvarníkov pod Tatrami, ktorým osobnosť ich učiteľa prof. V. Hložníka / v rokoch 1965-71 absolvoval štúdium voľnej grafiky a knižnej ilustrácie / dala silný humanistický základ. Je majstrom epického vyjadrenia subjektívnych pocitov, krehkostí ľudského vnútra. Venuje sa maľbe, grafike, kresbe, ilustrácii a tvorbe poštových známok. Pri príležitosti jeho životného jubilea nech je tento jeho krátky umelecký profil na našej stránke Infofila aspoň malou poctou jeho výtvarnému majstrovstvu aj v známkovej grafike - poctou nanajvýš zaslúženou. Jeho známková tvorba je už dávno overeným etalónom výtvarnej estetiky a krásy známkovej grafiky. Nielen doma, ale aj za našimi hranicami. Je v nich obsiahnuté aj vedomie si svojej umeleckej zodpovednosti ako univerzitného profesora. Veď jeho ateliérom prípravy študentov prvého ročníka, ktorý vedie na VŠVU v Bratislave / Katedra grafiky a iných médii / prešla celá stredná a mladá generácia súčasných priznaných tvorcov slovenskej známkovej grafiky.

Igor Rumanský - Šport na známkách

Liptovský rodák, z Demänovej, brat dnes už zosnulého Ivana, tiež akademického maliara / vynikajúceho krajinára /, aj keď už desaťročia žije v Bratislave, stále je srdcom na krásnom Liptove, kde sa neustále a rád vracia. Prostredie liptovskej kotliny je pre neho nielen vzácnou spomienkou na prežité detstvo, ale aj veľkou životnou inšpiráciou, ktorá jednoznačne určila a sformovala jeho ľudský a umelecký profil. Osobné priateľstvo a spolupráca v tandeme s veľkým slovenským básnikom Majstrom Milanom Rúfusom vdýchla ním ilustrovaným jeho básnickým zbierkam nový estetický a duchovný rozmer a dala život ilustračnému dielu, ktoré dnes patrí na Slovensku k tomu najlepšiemu, čo sa v oblasti knižnej ilustrácie zrodilo - život básne a báseň života. Takéto ocenenie by si iste zaslúžili aj jeho knižná obálka s použitím jeho ilustrácie edičného projektu Milan Rúfus : Rozhovory so sebou s tebou / LIC 1999 /. V celej svojej ilustračnej tvorbe docieľuje vzácne podmanivé vizuálne a duchovné napätie, keď syntetický spája exelentnú uvoľnenú kresbu so striedavou farebnosťou a podmanivé a osvedčené klasické grafické techniky. V kontexte súčasnej slovenskej ilustrácie sa radí jeho ilustrácia k lyrickému pólu, inšpirujúca k čistému kresliarskemu prejavu so snahou o vlastný jazyk. Aj jeho výtvarné opusy ukrývajú v sebe všetku tu krásu a čaro umenia, ktoré kresba a maľba v celej svojej podstate prináša a poskytuje od obdobia Michelangela a Kiprenského až po dnešok. V dnešnom uponáhľanom svete sú jeho ilustrácie a grafiky / je priznaným exelentným majstrom klasických techník drevorezov a drevorytov / vďačným poetickým zastavením za ktoré mu musíme byť vďační. Jedno je isté, a neprezradíme tým nič nové, každá návšteva jeho personálnej výstavy je priam vstupom do chrámu umenia. Dobro ako princíp svetla a pravdy / Rovnomenné pomenovanie nesie aj DVD venované umeleckému a ľudskému portrétu Majstra Igora Rumanského //2005/..

Známková tvorba Igora Rumanského:

Československo
1978 - 1992

Skúsenosti so známkovou tvorbou získal ešte v bývalom Československu. Ako autor výtvarných návrhov známok sa uviedol kresliarskymi opusmi v emisiách so športovými námetmi. Kresliarsky excelentne spodobnil nielen aktérov športových hier a disciplín, ich dynamiku a chválu pôvabu pohybu, ale vdýchol im aj ich neopakovateľné čaro a radostnú atmosféru. Priam ako divákov ich vtiahol do centra tohoto športového diania na štadióny, atletické ovály a športoviská, kde športovci súťažia, a ktoré stále priťahujú na štadióny milióny divákov na celom svete, a priam sa im žiada hlasno zakričať za gól na ľade a zatlieskať za dosiahnutý výkon atlétom - v behu, v skoku o žrdi a vo vrhu guľou... Ako renomovaný grafík pri kresliarskych kreáciách a stavbe kompozícii využíval plne hodnoty, získané pri tvorbe miniatúrnych exlibrisov / odbornou kritikou a zberateľmi vysoko cenené a vyhľadávané /, a ktoré v plnom rozsahu poskytuje osvedčená klasická a najviac cenená vo svete známky oceľorytecká reprodukcia. Svoj osobitý kresliarsky a grafický rukopis s ľahkosťou vdýchol aj známke. Je charakterizovaný klasickou uvoľnenou kresbou - rumanovským rukopisom - uvoľnenosťou línii modelujúcich tvar a dotvárajúcich dynamiku celkovej kompozície, súc si vedomý nároku na jeho náročnú ryteckú realizáciu a usilujúc sa o súlad názoru tvorivého tandemu - autora výtvarného návrhu a rytca. Či už to boli českí rytci ako Ondráček, Herčík, Mráček a Schmidt, alebo dnes Handlovčan Rudolf Cigánik, vždy ten vzácny tvorivý autorský súlad nachádzal a našiel.

1978
26.4., / č.e. 2305-2306 /, MS a ME v ľadovom hokeji v Prahe, 60h / hokejisti v súboji / a 2 Kčs / situácia po vstrelení gólu / , rytec M. Ondráček, je tiež autorom výtvarného návrhu FDC a NL, nápis na každej známke Majstrovstvá sveta a Európy v ľadovom hokeji 1978. Aj keď naši hokejisti zlatý úspech z pražských MS 1972 nezopakovali, filatelisti získali do svojej zbierky obrazovo nádhernú a umelecky veľmi hodnotnú dvojicu známok / ak nie vôbec najhodnotnejšiu / s hokejovou tematikou MS a ME.

Igor Rumanský - Šport na známkách
Igor Rumanský - Šport na známkách


26.4., / 2307 /, 70 rokov pozemného hokeja, 30h, rytec J. Mráček, je tiež autorom FDC a NL.

26.4., / e.č. 2308-2310/, ME v atletike 1978, 40 h / guliar /, 1 Kčs / žrdkár /, 3,60 Kčs / bežkyne /, rytec J. Herčík / 2308 / a J. Schmidt / 2309-10 /, nápis na každej známke Majstrovstvá Európy v atletike 1978.

198O
29.1., / č.e. 2422 /, 50. ročník MMM Košice, 50 h / skupina maratóncov na pozadí mierovej holubice/, je aj autorom FDC a NL.

1984
17.11., / č.e. 2677 /, Medzinárodný deň študenstva, 1 Kčs / hlava dievčaťa a holubica /, rytec V. Fojt.

1992
30.6., / e.č. 3013 /, ME juniorov v stolnom tenise, 1 Kčs / dynamická kresba hráča stolného tenisu /

Igor Rumanský - Šport na známkách


Slovenská republika

Od roku 1993

1995

5.5., / č.e. 65 /, Európa - Mier a sloboda 50. výročie ukončenia druhej svetovej vojny, 8 Sk, rytec akad. maliar Rudolf Cigánik, zvolil si motív alegorických ženských postáv.

Igor Rumanský - Šport na známkách


I.Rumanský je aj autorom výtvarného návrhu FDC a návrhu na pečiatku. Známka bola ocenená Cenou ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Emisný rad Európa je koordinovaný Radou Európy.

1997

17.7., / č.e. 123 /, Svetový rok Slovákov Alegorická postava na pozadí obrysov SR, 9 Sk, rytec akad. maliar Rudolf Cigánik, I.Rumanský je aj autorom výtvarného návrhu FDC a návrhu pečiatky.

Igor Rumanský - Šport na známkách


Svetový rok Slovákov je určený aj pre svetovú verejnosť, ktorej poskytne informácie o hodnotách národa a štátu nachádzajúceho sa v strede Európy. Svetový rok Slovákov bol vyhlásený 17.7.1997 s ukončením 19.9.1998. Podujatia, ktoré sa uskutočnili pri tejto príležitosti na všetkých kontinentoch sveta v štátoch, v ktorých Slováci žijú, predstavujú národný duchovný, kultúrny, vedecký, technický a športový život v kontinuite vývoja slovenských, európskych a svetových dejín až po súčasnosť.

Výtvarné dielo Igora R u m a n s k é h o - grafika, kresba a ilustrácia - prechádza už štvrté desaťročie slovenskou výtvarnou tvorbou. Za toto obdobie sa stalo akousi formou umeleckej normy. Platí to aj pre jeho tvorbu tých najmenších grafických foriem - poštových známok. Ich výtvarné návrhy sú výtvarne kreatívne, umelecký hodnotné a vzácne. Aj jeho zásluhou - ako tvorcu aj pedagóga patrí Slovensko k veľmociam v tvorbe poštových známok vo svete. Dokazujú to aj ich doterajšie najprestížnejšie svetové ocenenia. Majster je už dnes klasik slovenského výtvarného umenia v plnom dosahu tohoto slova, ako tvorca i ako učiteľ tvorcov. Umelec určite priznaný národom ako národný. Aj jeho výrazným prispením sa slovenské výtvarné umenie stálo rovnocennou súčasťou európskej kultúry.

Poprajme nášmu jubilantovi veľa pokoja pre nepokoj tvorby. Aby aj naďalej stále a dobre gazdoval s tou nespornou hrivnou, ktorú vlastní. Aj v podobe nových známok, na ktoré filatelisti na obidvoch brehoch Moravy netrpezlivo čakajú a tešia sa. Priznal, že, po odmlke vdýchne výtvarný život čoskoro svojej novej známke.


Autor: Peter Závacký | 21. 4. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Velká Británie - klasika filatelie - 1840 - SG. 5, TWO BLUE, vodorovná 3-páska

Velká Británie - klasika filatelie - 1840 - SG. 5, TWO BLUE, vodorovná 3-páska

  • Cena: 25000 Kč
Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na flash disku

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na flash disku

  • Cena: 999 Kč