Košice vo filatelii č. 27

Práve v predvianočnom čase, keďže sa približuje koniec roka a bilancovanie na všetkých frontoch, najmä na poli financií, dostal som zborník KOŠICE VO FILATELII č. 27. Záverečné bilancovanie negatívne zasiahlo viac klubov, napr. v Bytči, ktorí oznámili skončenie vydávania svojho klubového časopisu, a aj celoslovenský Spravodajca teraz bojuje o svoju novú tvár aj o odberateľov. A pritom Košice každý rok na záver prichádzajú s ďalším číslom svojho periodika. Agilní Košičania majú teraz trošku šťastia v tom, že využili regionálne oslavy Dňa poštovej známky ako aj Národný program aktívneho starnutia na jeho vydanie, avšak bez autorského zázemia pisateľov článkov by stránky publikácie (70) ostali prázdne.

Publikácia iba čiastočne prináša príspevky zo skôr vydaného zborníka príspevkov z príležitosti podujatí v rámci Košíc – mesta športu 2016, ale zrejme sa ich oplatí zopakovať v novom zborníku. Novými článkami sú Príchodzie pečiatky Uhorska v predznámkovom období, História vzniku Červeného kríža a jeho znaku, Autopošta na Slovensku od r. 1945 a Pozadie jednej poštovej obálky a pečiatky o Theodorovi Herzlovi, známom vizionárovi štátu Izrael. Ďalšie príspevky majú olympijský charakter, pripomínajú 120. výr. prvých OH v Aténach r. 1896 s osobitným dôrazom na prvú slovenskú striebornú olympijskú medailistku Matyldu Pálfyovú, rodáčku z Kostolian n/Hornádom v súťaži družstiev v gymnastike. Pokračuje opis ďalších úspešných športovcov z územia Slovenska na olymp. hrách. Alojz Sokol, Jozef Herda, Sándor Prokopp, Vojtech Zulawsky, Ľudovít Kmeťko. O problémoch s organizáciou ďalších olympiád, ktoré väčšina čitateľov nepozná – Paríž 1900, Saint Louis 1904, medzihry Atény 1906 a Londýn 1908, píše František Sopko. Košice by neboli „maratónskym“ mestom, ak by o nich zborník nepriniesol niekoľko príspevkov – sú zverejnené viaceré zaujímavosti, prehľad poštových pečiatok a príležitostných tlačí k MMM. Miroslav Gerec píše o chybách, DV na športových známkach a v poštových lístkoch.

Zaujímavý príspevok je o pečiatkach KLV – Lager z pobytu nemeckých detí na Slovensku, v Čechách, na Morave, v Poľsku a v niektorých iných štátoch počas 2. svetovej vojny. Novinkou je informácia o on-line katalógoch perfinov. V závere zborníka je vydavateľský prehľad košických pečiatok, príležitostných tlačí a pamätných listov.

Posledné príspevky majú spoločensko-jubilejný charakter. Sú oslavou ženy vo filatelii, funkcionárky KF a vedúcej KMF Košice p. Anny Nielsenovej, prof. Imricha Maračeka, DrSc., (získal Cenu mesta Košice 2016) a všestranného filatelistu Viliama Gaála (jubileum 70 r.).

Košice vo filatelii č. 27


Autor: Ján Mička | 23. 12. 2016

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář