Letmý filatelistický pohled do rakouské Levanty

Rakousko se kdysi silně angažovalo v Osmanské říši a celé Levantě. Součástí tohoto angažmá byla organizace vlastní poštovní přepravy. První dohody s Osmanskou říší byly uzavřeny již v roce 1739. Mezi Cařihradem (Constantinopel) a Vídní existovala kurýrní služba od počátku 18. století. Zpočátku přepravovala jen diplomatickou poštu, později též obchodní a soukromou korespondenci. Od roku 1837 se poštovní spojení, díky přítomnosti rakouské paroplavební společnosti LLOYD AUSTRIACO ve Středozemí, zlepšilo a zrychlilo. Tato lodní společnost zřizovala postupně od roku 1852 v Levantě svá zastoupení (agencie).

Do roku 1867 se zásilky podávané rakouské poště v Levantě vyplácely v hotovosti. V roce 1863 c.k. rakouská poštovní správa vydala emisi známek v měně SOLDI pro Lombardsko-Benátsko, včetně celinových lístků. Jejich platnost postupně rozšířila na všechny rakouské poštovní úřady v Levantě (OBR.1). Od roku 1866 tato emise platila už jen pro Levantu. Od roku 1888 přešla c.k. poštovní správa na měnu tureckou (OBR 2) - vydáním přetiskových známek (PARA, PIASTER), později též na měnu francouzskou (CENTIMES, FRANC). Mimo uvedených poštovních známek byly nadále vydávány též celinové lístky.

Letmý filatelistický pohled do rakouské Levanty

Letmý filatelistický pohled do rakouské Levanty

Jako ukázku přikládám celistvost odeslanou v roce 1901 z rakouského parníku společnosti LLOYD AUSTRIACO „Semiramis“, ofrankovanou rakouskou známkou pro Levant.

Letmý filatelistický pohled do rakouské Levanty


Autor: Jaroslav Tomandl | 31. 3. 2020

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář