Nabídka našeho eshopu

Velká Británie - klasika filatelie - 1840 - SG. 5, TWO BLUE, vodorovná 3-páska

Velká Británie - klasika filatelie - 1840 - SG. 5, TWO BLUE, vodorovná 3-páska

  • Cena: 25000 Kč

Mladá Příbram 2004

Klub filatelistů 01-68 v Příbrami uspořádal ve dnech 25. 6. - 4. 7. 2004 Národní výstavu mladých filatelistů v Galerii Františka Drtikola na zámečku Ernestium. Výstava byla pořádána u příležitosti 425. výročí povýšení Příbrami na svobodné královské horní město v roce 1579 císařem Rudolfem II.

Pořadatelům se podařilo soustředit 32 exponáty mládeže ve dvou samostatných částech výstavy. Výstavu hodnotila pětičlenná jury se dvěma pozorovateli. V části PREMIERA, pro prvovystavovatele, bylo vystaveno celkem osm exponátů. Nejhodnotnějším exponátem byly Dopisnice české republiky 1993 – 2003 Tomáše Jíravy z Roudnice nad Labem, kterému se podařilo moderní a celkem opomíjený celinový materiál precizně zpracovat. Návštěvníkům i porotě představil současné dopisnice takovým způsobem, že získal velkou pozlacenou medaili. I další vysoká hodnocení připadají na exponáty našich současných známek. Alžběta Vacková z Příbrami získala za exponát Česká republika 1993 – 2003 velkou stříbrnou medaili a Petr Hošek, také z Příbrami, stříbrnou medaili za exponát Automatové známky ČR – Veveří, Zvíkov.

V části JUNIOR bylo vystaveno celkem 24 exponátů s velmi rozdílnou úrovní. Jury přidělila celkem dvě velké pozlacené a čtyři pozlacené medaile, ale musela také dát tři potvrzení o účasti exponátům, které nesplňovaly základní podmínky pro udělení některé z medailí. Nejvýše hodnocenými exponáty byly Cenné nálepky APOST České republiky Jakuba Macouna ze Znojma a Rakousko 1850 – 1918 Michala Musila z Jihlavy. Známý exponát nálepek APOST představuje přímo instruktážní ukázku, jakým způsobem se dá zpracovat tato oblast současné filatelie. Materiál v exponátu je velmi zajímavý a v mnoha případech dnes již těžko dostupný, přestože vzniká v současné době. Zpracování typologie může být poučením i pro mnohé dospělé filatelisty. Exponát klasického Rakouska byl od posledních výstav výrazně přepracován, doplněn o nový materiál hlavně z oblasti poštovního použití. Práce na tomto exponátu může mladým filatelistům ukázat, jak to dopadne, když vystavovatel v praxi využije připomínky jury, protože ještě před rokem byl ten samý exponát hodnocen pouze stříbrnou medailí. Mezi další pozlacené se zařadily exponáty Hradčany Zdeňka Kejmara a USA 1908 - 1920 Jana Vancla z Roudnice nad Labem, dále Kolejová vozidla Jana Meitnera z Jihlavy a Oheň - nebezpečný živel Milana Truhláře z Kadaně. Posledně jmenovaný exponát byl poprvé vystaven ve Žďáru nad Sázavou a je společně s exponátem Poštovní schránky Davida Skleničky ze stejného KMF ukázkou toho, jak se dá zpracovat exponát podle současných požadavků výstavního řádu a že lze využít i zcela nové a neotřelé téma.

Mimo výše jmenované exponáty se ale na výstavě objevovaly ukázky z tvorby mladých filatelistů, které nemají na výstavách naději na lepší hodnocení. U řady exponátů stále není prezentován dostatečně záměr a plán. Často je suplován pouze obsahem exponátu nebo soupisem vystaveného materiálu. Opět se objevily exponáty zpracované podle různých hledisek, která kombinují motivové, námětové i poštovně historické sbírání. Je zcela nasnadě, že tady by měl mladým filatelistům někdo jasně říct: "Tudy cesta nevede!" V první řadě by to měli být vedoucí kroužků, dále pak konzultanti, členové komisí mládeže, jurymani atp. Nesmíme však zapomínat na to, že filatelisté musejí být poučení, ale také poučitelní!

I přes tyto výtky směrem k některým vystavovatelům byla výstava úspěšná a lze si jen přát, aby se Příbram i nadále prezentovala jako bašta středočeské filatelie.

Mladá Příbram 2004


V. Špatný, předseda jury


Autor: Redakce | 16. 7. 2004

Komentáře

Konstatování

RE: Konstatování

Asi omyl

Přidat komentářZobrazit komentáře


Nabídka našeho eshopu

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 101

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 101

  • Cena: 935 Kč
Československo 1918-1939, komplet - 1x desky, 1x archivní box, vč.zesílených obalů - zasklené

Zasklený komplet Československo 1918-39 + 1x desky+1x archivní box

  • Cena: 3545 Kč