Nabídka našeho eshopu

Perfotronic od firmy SAFE

Přístroj pro přesné měření zoubkování na poštovních známkách

Dodání do 12 pracovních dnů

  • Cena: 7375 Kč

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach I.

Najnovšia včelárska známka - Írsko - včelársky kongres Apimondia - dátum vydania 19. august 2005

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach I.


Založenie zbierky

Zbieranie poštových známok patrí medzi najstaršie a najrozšírenejšie záľuby. Na Slovensku je okolo 10 000 filatelistov, známky však zbiera oveľa viac ľudí. Okrem regionálnych zbierok, kde sa jednotliví filatelisti snažia zozbierať všetky druhy a nominálne hodnoty známok danej oblasti (štátu), emitujúcej vlastné poštové ceniny, sú veľmi obľúbenými aj zbierky tématické. Najčastejším objektom tématických zbierok bývajú živočíchy, známok s vyobrazením vtákov je okolo 7 500, cicavce sú približne na 5 000 rozličných známkach. Známky s hmyzom vydalo vyše 300 štátov alebo iných území. Celkovo ide o vyše 5000 známok z vyše 1700 druhmi prináležiacich do 14 rozdielnych radov. V kategórii hmyzu je po motýľoch a chrobákoch najčastejším motívom práve včela. Zbierka známok venovaná včelám a včeláreniu môže byť vytvorená s neveľkými nákladmi (odhadom ide asi o 300 známok), pričom ide o veľmi atraktívnu a zaujímavú zbierku. Najskôr si treba stanoviť kritériá, podľa ktorých budeme pokladať takúto tématickú zbierku za kompletnú. Okrem poštových známok bývajú včely zobrazené aj na pečiatkach (OBR),

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach I.


pečatidlách, reklamných aršíkoch, špeciálnych (tax, daňových atď.) známkach, dopisniciach, obálkach, analogických pohľadniciach (cartes-maximum OBR) a pod.

Motív včiel a včelárstva na poštových známkach I.


Mnohé na prvý pohľad rovnaké známky sa líšia vo farebnom odtieni, nominálnej hodnote alebo pretlači. Samotní vydavatelia katalógov sa často navzájom rôznia v počte známok zaradzovaných do prehľadov. Väčšina zberateľov tématických zbierok si želá mať vo svojej zbierke len po jednej známke z každého základného dizajnu a vyhýba sa iným, než filatelistickým materiálom. Tí, ktorí sa usilujú ísť za túto hranicu a snažia sa nadobnúť aj malé odlišnosti sa musia riadiť len vysoko špecializovanými katalógmi, ako je napr. Michel, Scott, Stanley Gibbons, Yvert a Tellier a pod. Tieto a im podobné katalógy nie sú práve najlacnejšou záležitosťou. Oveľa prístupnejší zoznam včelárskych známok vyšiel v roku 1994 v časopise Bee World 75(4), str. 181-193, ktorý je nadstavbou staršieho zoznamu, ktorý vyšiel v tom istom časopise v roku 1973.

Aj keď už vlastníme daný zoznam, je len na samotnom zberateľovi, či akceptuje všetky známky tu uvedené. Väčšina zberateľov známok s včelárskou tematikou totiž zbiera aj známky so symbolom šesťuholníka, ako štylizovanej formy včelieho plástu, aj keď téma známky nesúvisí so včelárstvom. Taktiež záleží na samotnom zberateľovi, či chce mať vo svojej zbierke aj známky, kde včela či úľ len dotvára ústredný dizajn iného charakteru (často sa s tým stretávame pri známkach s tématikou kvetov). Rozhodnutie musí padnúť aj v otázke, či naša zbierka bude zahŕňať len včelu medonosnú, alebo sa rozšíri aj o iné druhy včiel, čmeliakov, príbuzných blanokrídlovcov, alebo “neidentifikovateľných” včiel, ktoré môžu, ale i nemusia byť prezentované ako včely.

Poštové známky s vyobrazením včiel, včelárenia a ostatných súvsťažných aktivít, ako napr. opeľovania boli a sú emitované mnohými krajinami sveta, v niektorých prípadoch aj vo viacerých emisiách. Včely sú často zahrňované do sérií prezentujúcich národnú faunu a otázky ochrany prírody, sú vydávané ako pamätné známky včelárskych výročí, konferencií a kongresov. Včely sú vďačným motívom známok zameraných na usilovnosť, šetrnosť, záslužné činy a technickú spoluprácu. Plást so separovanými bunkami sa používa ako symbol jednoty predstavujúc individualitu ako bunku včelieho diela.


Autor: Róbert Chlebo | 10. 3. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Perfotronic od firmy SAFE

Přístroj pro přesné měření zoubkování na poštovních známkách

Dodání do 12 pracovních dnů

  • Cena: 7375 Kč
LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

  • Cena: 546 Kč