Ochrana přírody - Máchův kraj

Datum vydání: 7. září 2022

Název emise: Ochrana přírody: Máchův kraj

Nominální hodnota: 106 Kč

Katalogové číslo: A1167

Tiskové listy: soutisk 4 známek a kuponů

Výtvarný návrh: Jaromír a Libuše Knotkovi

Autor rytiny: Martin Srb


Ochrana přírody - Máchův kraj


Příroda v okolí Máchova jezera:


a) lilie zlatohlávek a batolec duhový

b) labuť velká

c) jeřáb popelavý a kosatec sibiřský

d) hrad Bezděz


Už téměř 100 let patří Máchovo jezero a jeho okolí k prvořadým rekreačním oblastem u nás, je patrně naším nejznámějším střediskem letní rekreace. Je součástí chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.

Dominantu kraje tvoří rozlehlá vodní plocha jezera s dvojvrším Malého a Velkého Bezdězu se zříceninou gotického hradu. Okolí jezera je ale především vyhlášenou přírodní rezervací s unikátní mokřadní, rašeliništní květenou – chráněnými a kriticky ohroženými druhy vodní a bažinné fauny.

Přilehlý Břehyňský a Novozámecký rybník jsou zařazeni do sítě nejvýznačnějších evropských ornitologických rezervací. Kolem rybníků je celá řada chráněných území (Swamp, Konvalinkový vršek, Pecopala, Sluneční dvůr) s výskytem endemitních a vzácných druhů rostlin.

Tučnice česká a prstnatec český se vyskytují pouze zde, na tomto malém území. Dále je to popelivka sibiřská, rojovník bahenní, kosatec sibiřský, zvonatec bahenní, upolín nejvyšší. Je to také, po Bílých Karpatech, druhé místo s početným výskytem našich orchidejí např. vemeník dvoulistý, hlízovec Loseův, prstnatec plamatý. Z druhů živočišných zde kupodivu zahnízdil velmi vzácný jeřáb popelavý, který k námluvám potřebuje rozlehlé mokřady a naprostý klid. Dále je to sýkořice vousatá, bekasina otavní, skokan ostronosý. Na Malém Bezdězu je u nás ojedinělý výskyt kriticky ohroženého tesaříka alpského. Již několik posledních let zde odborníci monitorují smečku vlků!

(zdroj www.cpost.cz)


FDC – obálka prvního dne vydání:


Se známkou je vydaná obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.

(zdroj www.cpost.cz)


Ochrana přírody - Máchův kraj

Ochrana přírody - Máchův kraj

Ochrana přírody - Máchův kraj

Ochrana přírody - Máchův kraj

Ochrana přírody - Máchův kraj

Ochrana přírody - Máchův kraj

Ochrana přírody - Máchův kraj

Ochrana přírody - Máchův kraj

Ochrana přírody - Máchův kraj

Ochrana přírody - Máchův kraj

Ochrana přírody - Máchův kraj

Ochrana přírody - Máchův krajAutor: Zdeněk Jindra | 7. 9. 2022

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář