Nabídka našeho eshopu

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

  • Cena: 935 Kč

Ôsma schôdzka

Zatiaľ ste išli v krúžku od úspechu k úspechu a mieni sa tým samozrejme spokojnosť členov s doterajšou činnosťou. Po ceste domov už hovoria o schôdzke budúcej, rozprávajú o tom, aký ohlas mala výstavka v triede a koľko spolužiakov sa chystá od budúceho roku pripojiť ku krúžku mladých filatelistov. Vedúci sa ale nenechá ukolísať ani zaskočiť. Stať sa môže aj to, že pár minút pred začiatkom schôdzky ste obkolesení húfom, v ktorom sa síce veľa hovorí, jeden cez druhého, ale čo je to platné, keď sú to celkove traja! A práve dnes sa malo pokračovať na listoch. Príčinou môže byť hocičo – karanténa, chrípka, niekedy zlomyseľná informácia niektorých vašich odporcov, že sa krúžok nekoná. Po dnešku ale budete pripravení na všetko. Heslo dnešnej schôdzky – Učíme sa hrou – naplníme i za cenu toho, že si prizveme trebárs 5 zvedavých chlapcov napr. z fotokrúžku, pretože pre zmenu zasa im neprišiel vedúci. Alebo je tu záloha, keď vo vedľajšej triede je ešte školský klub detí a pani vychovávateľka dnes nie je celkom vo svojej koži a vaša ponuka jej príde vhod. Máte pripravené hromádky kartičiek s otázkami zo zemepisu Slovenska, Európy a zámoria. Každý balíček predstavuje 15 otázok rozdielnej obťažnosti. Do tej ľahšej „pätnástky“ zaradíme otázky ako napr. do ktorého regiónu patrí Prešov a Košice, ktoré sú na našom území prítoky Dunaja, a pod. V druhej skupine otázok, teda obťažnejších, sa pýtame na vymenovanie 3 riek v Nemecku, najnižšie a najvyššie položené miesto vo svete, 4 známe prielivy a pod. Najťažšie otázky sú určené pre „hviezdy“ alebo pre neutíšiteľných „vyťahovákov“: Najvyššia hora Afriky, Antarktídy, 3 rieky Kanady, hlavné mesto Azerbajdžanu, zemepisná dĺžka šírka Bratislavy... Je vhodné otázky pripraviť podľa zloženia krúžku, aké máme deti z jednotlivých ročníkov základnej školy alebo gymnázia a preto odporúčam požičať si týždeň predtým od pani učiteľky učebnicu zemepisu. Je možno pripraviť otázky aj z viacerých predmetov, vzorom nám môže byť TV súťaž „Chcete byť milionárom?“

Pred nami bude ležať 3 x 15 lístkov otázkami dolu, číslami nahor. Na tabuli alebo na väčšom hárku papiera namaľujeme sieť so 45 políčkami (pre každú skupinu obťažnosti 3 x 5) do ktorých budeme zaznamenávať čísla tak, že otázka bola celkom alebo čiastočne zodpovedaná a každý má tak možnosť orientovať sa na pre voľbu čísla a otázky. Všetkým vysvetlíme, že za správnu odpoveď v 1. skupine sú 2, v druhej 4 a v najťažšej 6 bodov. Čiastočná odpoveď znamená polovičný zisk a chybná odpoveď odpočet príslušnej hodnoty. Zodpovedané otázky sa odkladajú bokom a každý teda odpovedá na niečo iné. Otázky, na ktoré nebola daná odpoveď ani čiastočná ani správna, sa vracajú do hry.

Voľbu 1. otázky začne ktokoľvek zo súťažiacich, ale ďalší postupujú rad za radom až k poslednému. 2. kolo otázok postupuje presne opačným smerom. Tretie začneme opäť inde a posledný z radu začne kolo štvrté. Docielime tak maximálne sústredenie na hru, lebo každý má šancu si číslo nezodpovedanej otázky pamätať a čakať až na neho príde rad a ak ho nik nepredbehne potom vybrať a odpovedať. Tak si aj tí nesmelí môžu zaistiť body, ak si trúfnu na ťažšie otázky.

Okolo tejto hry je dostatok zábavy i napätia a hlavne – všetci sa učia jeden od druhého. Je dobré mať pri hre pomocníka, ktorý zapisuje i zisk bodov. Vy sa staráte o čítanie otázok, rozhodovanie o správnosti a úplnosti odpovedí a poriadok. Nie je treba pripomínať, že rovnako je možno pripraviť i otázky aj z histórie a filatelie...Takto pripravená hra môže byť pripravená s rovnakým námetom najviac 2x v roku, pretože inak stráca zmysel. Hra sa ukončí buď sama tým, že sa nedá už na nič odpovedať alebo keď sa všetky pokusy skončili a nik nechce riskovať bodovú stratu. Ak je čas, odpovedáme na ostatné otázky sami, ak nie je, ponecháme si ich na reprízu.

Úloha vedúceho je v tomto súťažení veľmi dôležitá. Nielenže musí sám vedieť, ale musí počas hry povzbudiť nováčikov, pochváliť či počítať body tým najlepším. Skúste si previerku znalostí a uvidíte, ako sa bude páčiť. Možno takmer s istotou tvrdiť, že na schôdzku vášho KMF prídu 2 – 3 fotoamatéri, ktorí práve dnes našli cestu medzi správny kolektív.

Jaromír Jeřábek

(Metodický materiál pre vedúcich krúžkov mladých filatelistov Pre potreby vedúcich KMF ZSF preložil a upravil Mgr. Ján Mička)


Autor: Ján Mička | 29. 11. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

PHILALUX3 - SAFE 9865

PHILALUX3 - SAFE 9865

  • Cena: 3695 Kč
Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

  • Cena: 999 Kč

Související články