Nabídka našeho eshopu

Digitální mikroskop Flex

DigiMicroscope Flex je ideální nástroj pro všechny, kteří potřebují prozkoumat malé předměty nebo povrchy s vysokým rozlišením a zvětšením.

  • Cena: 2487 Kč

Plenární schůze KM SČF

V sobotu 21. února 2009 se členové komise mládeže SČF sešli v Praze na plenární schůzi. Zúčastnili se jí předsedové všech oblastí a jurymani pro třídu mládeže, a také předseda SČF L. Brendl a tajemník SČF J. Maleček.

Schůzi zahájil předseda komise mládeže Z. Töpfer, který nejprve připomněl a zhodnotil činnost v loňském roce. Událostí roku 2008 byla samozřejmě Světová výstava Praga 2008 a další doprovodné akce – Salon mládeže, Dětská pošta, ale také vydání publikace o historii mládežnické filatelie v našich zemích.

Pro letošní rok je opět vyhlášena filatelistická olympiáda, tentokrát na téma „Krásy naší vlasti“. Čeká nás také účast na několika výstavách, u nás to bude Brno 2009 a Jihlava 2009, ze zahraničních Čína 2009 a HUNFILA 2009.

Důležitým bodem programu bylo jednání o další činnosti KM – došlo k rozhodnutí sloučit některé oblasti, kde je málo KMF, do jedné. Tak vznikne společná oblast pro Prahu a střední Čechy a druhá společná oblast pro jižní a západní Čechy. Cílem těchto opatření je zefektivnění činnosti komise mládeže.

Další úprava byla odsouhlasena v pravidlech filatelistické olympiády. Do národního finále nyní budou moci postoupit z každé oblasti v každé věkové kategorii dva účastníci.

Zajímavým doplněním programu byly dvě odborné přednášky. První na téma jednorámových exponátů přednesl L. Brendl. Druhá byla spíše jakýmsi „workshopem“, v němž V. Špatný na ukázkách exponátů ze Salonu české mládeže 2008 provedl rozbor dobrých a nesprávných postupů při tvorbě exponátů.


Autor: Zdeněk Töpfer | 10. 3. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Ceník poštovních známek - katalog World Philately 2022 - 9 zn. zemí na DVD

Na DVD je devět známkových zemí - ČSR (1918-1939), ČSR (1945-1992), ČR (1993-2021), SR (1993-2021), Protektorát ČaM (1939-1945), Slovenský stát (1939-1945), Rakousko (1850-1918), Rakousko (1918-1938), Uhersko (1871-1918).

  • Cena: 949 Kč
Pinzeta LINDNER - 2038 - 120 mm - zahnutá

Pinzeta LINDNER - 2038 - 120 mm - zahnutá

  • Cena: 153 Kč