Komentáře ke článku


Polsko 3/2007

Nové poštovní známky Polska vydané v roce 2007 (od 2. 7. 2007 do 24. 10. 2007).
Kult „Matki Bożej Leśniowskiej“8204
Vložen: 17. 12. 2007 - 08:16:35Odpovědět
Lesnioiw je městečko v Slezském Vojvodství na cestě z Krakowa na Jasnou Góru. Kult „Matki Bożej Leśniowskiej“ je spojený s tímto příběhem. Kníže Wladyslaw Opolczyk, který roku 1382 vracel z Ruska, hledal vodu v okolí dnešního Leśniowa. V modlitbě k Boží Matce ji prosil o pomoc. Ta modlitbu vyslyšela a na místě vytryskl pramen dnešní říčky Leśniówka. Kníže nechal při prameni z vděčnosti postavit kapličku s dřevěnou soškou Bohorodičky. 70 centimetrů vysoká soška je dnes v hlavním oltáři v goticko- renesančním kostele, který byl na tomto místě postavený roku 1559. Sanktuárium se stalo významným poutním místem.
Kika

Přidat komentář